Jak firmy mogą skorzystać z pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

  • PSI proponuje przedsiębiorstwom m.in. ulgę w podatku dochodowym.
  • Wysokość pomocy zależy np. od miejsca realizacji przedsięwzięcia i wielkości firmy.
  • Przed złożeniem wniosku o wsparcie nie powinno się rozpoczynać prac nad projektem – zaznaczał w czasie naszego webinarium Mirosław Pachucki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • Polska Strefa Inwestycji to jeden z mechanizmów rządowego „Planu dla pracy i rozwoju”.
Workers and manager in safety helmets working with documents at factory

Pomoc w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to ulga w podatku PIT lub CIT (zależnie od sposobu, w jaki rozlicza się firma). Z mechanizmu można skorzystać w przypadku nowych projektów inwestycyjnych, co wyjaśniał Mirosław Pachucki z Katowickiej SSE:

Są cztery podstawowe formy przedsięwzięć, które mogą liczyć na wsparcie. Pierwszą jest budowa nowego zakładu, czyli inwestycje typu greenfield. Kolejne to zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, a także wprowadzenie nowych, wcześniej nie wytwarzanych produktów, bądź zwiększenie mocy produkcyjnych – tłumaczył specjalista. – Jeśli firma chce skorzystać z ulgi w ramach PSI, musi upewnić się, że jej działanie spełnia jeden z wymienionych warunków.

Confident mid adult engineer examining car chassis at automobile industry. Handsome male supervisor is working on car part in factory. He is wearing reflective clothing.
(graf. Getty Images)

Od czego zależy wysokość ulgi?

Jak podkreślał Pachucki, wysokość pomocy udzielanej danemu przedsiębiorstwu jest uzależniona od trzech elementów:

Pierwszy to wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych, która jest wpisana w decyzję o wsparciu. Drugi – maksymalna intensywność pomocy publicznej w danym regionie. W przypadku Śląska wynosi ona 25%, ale w województwie opolskim to 35%. Istotna jest wielkość przedsiębiorstwa, bo bazowe wartości – 25 i 35% stanowią wartości dla dużych firm. W przypadku małych wzrasta ona o 20 punktów procentowych, a w średnich firmach o 10 – precyzował kierownik działu organizacyjno-prawnego KSSE.

(Mapa pomocy regionalnej – graf. PARP)

Nie można rozpoczynać prac przed złożeniem wniosku

Wniosek składa się osobiście lub przez internet w spółce zarządzającej danym regionem. Aplikacja obejmuje podstawowe dane i informacje dotyczące inwestycji. Zdaniem Pachuckiego, istotne, aby konkretnie opisać we wniosku przedsięwzięcie. Zgłoszenia są rozpatrywane w ciągu 30 dni. W czasie wirtualnego spotkania zorganizowanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości specjalista zaznaczał, że nie powinno się rozpoczynać prac nad projektem przed złożeniem wniosku, bo to dyskwalifikuje przedsięwzięcie:

Rozpoczęcie prac jest zdefiniowane w prawie unijnym i oznacza start robót budowlanych lub zamówienie maszyn i urządzeń. Z drugiej strony za takie rozpoczęcie nie uznaje się zakupów gruntów, prac przygotowawczych i uzyskania pozwolenia na budowę – tłumaczył Mirosław Pachucki.

(M. Pachucki – fot. PPP)

PSI w 2020 roku

W 2020 roku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w całym kraju wydano 369 decyzji o wsparciu przedsiębiorców, czyli o 15 więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość projektów w minionym roku to ponad 15 miliardów złotych, równocześnie przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie blisko 6 tysięcy nowych miejs pracy. W liczbie realizowanych projektów wzrósł udział mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – z 60% w 2019 do 64% w 2020. Od początku działania mechanizmu, czyli września 2018 roku, przedsiębiorcy otrzymali w sumie 805 decyzji na projekty o wartości 36,2 miliarda złotych i utworzyli 14755 miejsc pracy. Polska Strefa Inwestycji jest jednym z elementów „Impulsu rozwojowego”, czyli części „Planu dla pracy i rozwoju”, realizowanego przez resort Rozwoju, Pracy i Technologii.

Stock Market
(fot. Getty Images)

Plan dla pracy i rozwoju

W „Planie dla pracy i rozwoju” są trzy grupy mechanizmów:

  • „Bezpośrednią pomoc”, a zatem wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii koronawirusa. W ramach tej grupy działa m.in. Tarcza Antykryzysowa – podstawa do wypłacenia ponad 187 miliardów złotych na utrzymanie miejsc pracy.
  • „Nowy kierunek”, czyli działania na rzecz firm, które potrzebują ratowania lub restrukturyzacji. Zaplanowany budżet to 1,2 mld złotych przez najbliższe 10 lat i dodatkowe 600 mln w 2021 roku. Z mechanizmów z tej grupy mogą skorzystać też osoby zamierzające dopiero rozpocząć działalność gospodarczą.
  • „Impuls rozwojowy” – zawierający Polską Strefę Inwestycji oraz Politykę Przemysłową Polski do 2030 roku (zakładającą cyfryzację produkcji, skrócenie łańcuchów dostaw i dbałość o klimat).

Aktualne informacje o szczegółach „Planu dla pracy i rozwoju” są w serwisie LiczaSieKonkrety.gov.pl.