Przejdź do treści

Jak firmy mogą skorzystać z pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?


  • PSI proponuje przedsiębiorstwom m.in. ulgę w podatku dochodowym.
  • Wysokość pomocy zależy np. od miejsca realizacji przedsięwzięcia i wielkości firmy.
  • Przed złożeniem wniosku o wsparcie nie powinno się rozpoczynać prac nad projektem – zaznaczał w czasie naszego webinarium Mirosław Pachucki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • Polska Strefa Inwestycji to jeden z mechanizmów rządowego „Planu dla pracy i rozwoju”.

Pomoc w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to ulga w podatku PIT lub CIT (zależnie od sposobu, w jaki rozlicza się firma). Z mechanizmu można skorzystać w przypadku nowych projektów inwestycyjnych, co wyjaśniał Mirosław Pachucki z Katowickiej SSE:

Są cztery podstawowe formy przedsięwzięć, które mogą liczyć na wsparcie. Pierwszą jest budowa nowego zakładu, czyli inwestycje typu greenfield. Kolejne to zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, a także wprowadzenie nowych, wcześniej nie wytwarzanych produktów, bądź zwiększenie mocy produkcyjnych – tłumaczył specjalista. – Jeśli firma chce skorzystać z ulgi w ramach PSI, musi upewnić się, że jej działanie spełnia jeden z wymienionych warunków.

Od czego zależy wysokość ulgi?

Jak podkreślał Pachucki, wysokość pomocy udzielanej danemu przedsiębiorstwu jest uzależniona od trzech elementów:

Pierwszy to wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych, która jest wpisana w decyzję o wsparciu. Drugi – maksymalna intensywność pomocy publicznej w danym regionie. W przypadku Śląska wynosi ona 25%, ale w województwie opolskim to 35%. Istotna jest wielkość przedsiębiorstwa, bo bazowe wartości – 25 i 35% stanowią wartości dla dużych firm. W przypadku małych wzrasta ona o 20 punktów procentowych, a w średnich firmach o 10 – precyzował kierownik działu organizacyjno-prawnego KSSE.

Nie można rozpoczynać prac przed złożeniem wniosku

Wniosek składa się osobiście lub przez internet w spółce zarządzającej danym regionem. Aplikacja obejmuje podstawowe dane i informacje dotyczące inwestycji. Zdaniem Pachuckiego, istotne, aby konkretnie opisać we wniosku przedsięwzięcie. Zgłoszenia są rozpatrywane w ciągu 30 dni. W czasie wirtualnego spotkania zorganizowanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości specjalista zaznaczał, że nie powinno się rozpoczynać prac nad projektem przed złożeniem wniosku, bo to dyskwalifikuje przedsięwzięcie:

Rozpoczęcie prac jest zdefiniowane w prawie unijnym i oznacza start robót budowlanych lub zamówienie maszyn i urządzeń. Z drugiej strony za takie rozpoczęcie nie uznaje się zakupów gruntów, prac przygotowawczych i uzyskania pozwolenia na budowę – tłumaczył Mirosław Pachucki.

PSI w 2020 roku

W 2020 roku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w całym kraju wydano 369 decyzji o wsparciu przedsiębiorców, czyli o 15 więcej niż rok wcześniej. Łączna wartość projektów w minionym roku to ponad 15 miliardów złotych, równocześnie przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie blisko 6 tysięcy nowych miejs pracy. W liczbie realizowanych projektów wzrósł udział mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – z 60% w 2019 do 64% w 2020. Od początku działania mechanizmu, czyli września 2018 roku, przedsiębiorcy otrzymali w sumie 805 decyzji na projekty o wartości 36,2 miliarda złotych i utworzyli 14755 miejsc pracy. Polska Strefa Inwestycji jest jednym z elementów „Impulsu rozwojowego”, czyli części „Planu dla pracy i rozwoju”, realizowanego przez resort Rozwoju, Pracy i Technologii.

Plan dla pracy i rozwoju

W „Planie dla pracy i rozwoju” są trzy grupy mechanizmów:

  • „Bezpośrednią pomoc”, a zatem wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii koronawirusa. W ramach tej grupy działa m.in. Tarcza Antykryzysowa – podstawa do wypłacenia ponad 187 miliardów złotych na utrzymanie miejsc pracy.
  • „Nowy kierunek”, czyli działania na rzecz firm, które potrzebują ratowania lub restrukturyzacji. Zaplanowany budżet to 1,2 mld złotych przez najbliższe 10 lat i dodatkowe 600 mln w 2021 roku. Z mechanizmów z tej grupy mogą skorzystać też osoby zamierzające dopiero rozpocząć działalność gospodarczą.
  • „Impuls rozwojowy” – zawierający Polską Strefę Inwestycji oraz Politykę Przemysłową Polski do 2030 roku (zakładającą cyfryzację produkcji, skrócenie łańcuchów dostaw i dbałość o klimat).

Aktualne informacje o szczegółach „Planu dla pracy i rozwoju” są w serwisie LiczaSieKonkrety.gov.pl.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na