Przejdź do treści

Jak europosłowie zdefiniowali system AI?


  • Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje wprowadzenie definicji systemów AI, a także systemów autonomicznych.
  • Unijna instytucja jest zdania, że sztuczna inteligencja musi być kontrolowana przez ludzi, którzy równocześnie powinni ponosić odpowiedzialność za decyzje takich narzędzi.
  • Posłowie zwracają uwagę na dominację Chin i Stanów Zjednoczonych na rynku SI, w związku z czym proponują koncentrację na rozwoju badań i wdrożeń przemysłowych.

Parlament Europejski zaznacza, że sztuczna inteligencja, niezależnie od tego, czy jej przeznaczenie jest wojskowe, czy cywilne, musi być kontrolowana przez ludzi. Osoby nadzorujące systemy powinny móc w każdej chwili skorygować, a nawet przerwać działanie AI w razie zagrożenia cyberbezpieczeństwa lub w przypadku, gdy algorytmy przestaną zachowywać się zgodnie z założeniami i przewidywaniami. Zdaniem PE, procesy decyzyjne używające autonomicznych systemów powinny umożliwiać wskazanie osoby odpowiedzialnej za daną decyzję SI. Poza tym parlamentarzyści chcą jasnego zakazu stosowania aplikacji, które pozwalałyby instytucjom publicznym używać sztucznej inteligencji do oceny punktowej obywateli.

Rozwój badań i wdrożeń

Globalny ekosystem AI jest zdominowany przez chińskich i amerykańskich gigantów cyfrowych – zaznaczają europosłowie. Z tego powodu Unia powinna dążyć do wprowadzania przemysłowych zastosowań sztucznej inteligencji. Dokument podkreśla konieczność promowania i prowadzenia badań oraz wymiany dobrych praktyk w związku z potencjałem gospodarczym SI w zakresie optymalizacji wydajności, konserwacji, prognozowania awarii i planowania infrastruktury transportowej czy budynków.

Definicje

Rezolucja proponuje przyjęcie definicji systemu AI, jako rozwiązania opartego na oprogramowaniu lub wbudowanego w urządzenia, który zachowuje się tak, jakby symulował inteligencję człowieka na podstawie gromadzenia, przetwarzania danych, analizy otoczenia i wyciągania wniosków. Z kolei system autonomiczny cechuje się działaniem w oparciu o dane wejściowe i zestaw wcześniej zdefiniowanych instrukcji, do których nie jest jednak ograniczony przy realizacji założonego zadania.

Polska strategia

Pod koniec grudnia, jak opisywaliśmy w Platformie Przemysłu Przyszłości, rząd przyjął „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od 2020”. Dokument wymienia ponad 200 zadań podzielonych na obszary dotyczące m.in. firm, nauki i społeczeństwa. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, strategia wśród celów wymienia zwiększenie liczby organizacji dostarczających rozwiązania AI, stymulowanie popytu na nie, a także podnoszenie kompetencji menadżerów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na