Przejdź do treści

Intensyfikujemy współpracę z ukraińskim ekosystemem przemysłu 4.0


22 września w stolicy województwa podkarpackiego odbyło się posiedzenie VIII Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Podczas posiedzenia plenarnego omówiono m in. kwestie współpracy handlowej, energetycznej, transportowej, rolnej, celnej, jak również tej dot. pomocy humanitarnej i współpracy w odbudowie Ukrainy. Polskiej delegacji rządowej przewodniczył Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, a ukraińskiej – Iryna Wereszczuk, wicepremier i minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Ukrainy.

W spotkaniu wzięli udział m. in. przedstawiciele resortów rolnictwa i rozwoju wsi, funduszy i polityki regionalnej, spraw zagranicznych, finansów i infrastruktury. Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości reprezentował członek zarządu Piotr Bober.

Uroczyste posiedzenie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zakończyło się podpisaniem przez wysokich przedstawicieli obu rządów protokołu Komisji dwustronnej, który stanowi kamień milowy w stosunkach gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Ukraińską.

Z tej okazji Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, reprezentowana przez wiceprezesa zarządu Piotra Bobera, sformalizowała współpracę ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorstw Automatyki Przemysłowej Ukrainy oraz z Agencją Europejskich Innowacji założycielami Ukraińskiej Narodowej Platformy Przemysłu 4.0. reprezentowane łącznieprzez pana Ivana Kulchytskyy’ego, prezesa zarządu ukraińskiej Agencji Innowacji Europejskich.

Memorandum podpisane przez siostrzane instytucje z Polski i Ukrainy, w obecności dwóch świadków honorowych, ministra Waldemara Budy ze strony polskiej i wicepremier Iryny Wereszczuk ze strony ukraińskiej, zawiera porozumienie o współpracy m.in. w odbudowie przemysłu wytwórczego na Ukrainie, przy organizacji szkoleń dla menedżerów fabryk przyszłości, w rozwoju badań stosowanych, w opracowaniu i wdrożeniu wspólnych ram odniesienia dla Przemysłu 4.0 w celu zwiększenia konkurencyjności naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez rozwój wysoko-technologicznej produkcji przemysłowej.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości konsekwentnie przez wiele miesięcy nawiązywała relacje z odpowiednimi organizacjami ukraińskimi, w celu stworzenia wspólnoty interesów i działań, które mogą wzmocnić odporność lokalnych firm w naszym regionie i zwiększyć ich konkurencyjność na coraz bardziej zintegrowanym i zglobalizowanym rynku towarów i usług.

Wspólne podążanie w kierunku zrównoważonego i skonsolidowanego rozwoju, to najlepsza odpowiedź na próby geopolitycznej destabilizacji naszego kontynentu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na