Przejdź do treści

Ile czasu zajmie firmom uruchomienie 5G?


  • Zdaniem 23% respondentów wdrożenie nowoczesnej łączności we wszystkich zakładach przedsiębiorstwa potrwa co najmniej 5 lat.
  • 35% organizacji chce wdrożyć sieć prywatną, 13% zdecyduje się na standardowe usługi operatorów.
  • Wnioski pochodzą z badania Capgemini Research Institute przeprowadzonego wśród reprezentantów firm, które wdrożyły 5G lub zamierzają to zrobić.

Autorzy publikacji podkreślają, że firm mających za sobą pierwsze, choćby testowe wdrożenia 5G, jest dwukrotnie mniej od organizacji, które planują działania w tym zakresie lub są na etapie tzw. dowodu koncepcji. Jeśli wziąć pod uwagę branże, najczęściej projekty z obszaru łączności 5 generacji realizują producenci dóbr konsumenckich, a także firmy logistyczne i transportowe. 40% badanych deklaruje wdrożenie sieci w jednym zakładzie w ciągu roku lub dwóch, a 24% zakłada, że potrzebuje 2-3 lat. Blisko połowa respondentów nie jest w stanie określić czasu wymaganego do uruchomienia komunikacji we wszystkich lokalizacjach, 23% twierdzi, że zajmie to ponad 5 lat.

Sposoby realizacji

Z badania wynika, że 35% przedsiębiorców chciałoby wdrożyć 5G poprzez budowę prywatnej infrastruktury z własnym spektrum – najczęściej odpowiadali w ten sposób przedstawiciele przedsiębiorstw działających w dziedzinie półprzewodników i wysokiej techniki, a także lotnictwa oraz obronności. Nieco mniej (31%) planuje skorzystać z tzw. plasterkowania sieci (ang. network slicing), które umożliwia operatorom wydzielenie wielu wirtualnych sieci. Co piąty ankietowany zamierza używać jednocześnie łączności prywatnej i publicznej, 13% zdecyduje się na którąś z ogólnodostępnych ofert operatorów. Zagadnienie modeli komunikacji w przedsiębiorstwach poruszał Michał Zasępa z Accenture, podczas konferencji #5GMadeByPoland, którą relacjonowaliśmy w portalu.

Zalety i przykłady zastosowań 5G w firmach

Ankietowani, którzy prowadzą co najmniej wdrożenia pilotażowe, przyznają, że łączność nowej generacji pomogła zwiększyć efektywność operacyjną, przyśpieszyła wprowadzanie nowych produktów, zwiększyła produktywność pracowników, a także elastyczność działań. Analitycy Capgemini wyodrębnili 4 kategorie przypadków użycia 5G w zakładach produkcyjnych: zdalny monitoring i kontrola procesów wytwórczych, obsługę autonomicznych robotów i urządzeń, sprawne przesyłanie danych, a także pracownika „połączonego”, tj. używającego na co dzień wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

O badaniu

W badaniu prowadzonym przez Capgemini Research Institute wzięli udział przedstawiciele 1000 przedsiębiorstw z Europy, Stanów Zjednoczonych, a także regionu Azji i Pacyfiku, które planują lub mają za sobą wdrożenie sieci 5G. Siedzibę w USA ma 30% ankietowanych firm, na Starym Kontynencie 55%, a w APAC – 15%. Częścią przedsięwzięcia były również rozmowy z reprezentantami 75 operatorów telekomunikacyjnych. Wyniki zostały opublikowane w raporcie pt. „Accelerating the 5G industrial revolution. State of 5G an edge in industrial operations”.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na