Przejdź do treści

Ile czasu zajmie firmom uruchomienie 5G?

  • Zdaniem 23% respondentów wdrożenie nowoczesnej łączności we wszystkich zakładach przedsiębiorstwa potrwa co najmniej 5 lat.
  • 35% organizacji chce wdrożyć sieć prywatną, 13% zdecyduje się na standardowe usługi operatorów.
  • Wnioski pochodzą z badania Capgemini Research Institute przeprowadzonego wśród reprezentantów firm, które wdrożyły 5G lub zamierzają to zrobić.
grafika - napis 5G na tle miasta

Autorzy publikacji podkreślają, że firm mających za sobą pierwsze, choćby testowe wdrożenia 5G, jest dwukrotnie mniej od organizacji, które planują działania w tym zakresie lub są na etapie tzw. dowodu koncepcji. Jeśli wziąć pod uwagę branże, najczęściej projekty z obszaru łączności 5 generacji realizują producenci dóbr konsumenckich, a także firmy logistyczne i transportowe. 40% badanych deklaruje wdrożenie sieci w jednym zakładzie w ciągu roku lub dwóch, a 24% zakłada, że potrzebuje 2-3 lat. Blisko połowa respondentów nie jest w stanie określić czasu wymaganego do uruchomienia komunikacji we wszystkich lokalizacjach, 23% twierdzi, że zajmie to ponad 5 lat.

(Czas potrzebny na wdrożenia w jednej, wielu i większości/wszystkich lokalizacjach firmy – graf. Capgemini)

Sposoby realizacji

Z badania wynika, że 35% przedsiębiorców chciałoby wdrożyć 5G poprzez budowę prywatnej infrastruktury z własnym spektrum – najczęściej odpowiadali w ten sposób przedstawiciele przedsiębiorstw działających w dziedzinie półprzewodników i wysokiej techniki, a także lotnictwa oraz obronności. Nieco mniej (31%) planuje skorzystać z tzw. plasterkowania sieci (ang. network slicing), które umożliwia operatorom wydzielenie wielu wirtualnych sieci. Co piąty ankietowany zamierza używać jednocześnie łączności prywatnej i publicznej, 13% zdecyduje się na którąś z ogólnodostępnych ofert operatorów. Zagadnienie modeli komunikacji w przedsiębiorstwach poruszał Michał Zasępa z Accenture, podczas konferencji #5GMadeByPoland, którą relacjonowaliśmy w portalu.

(Odpowiedzi na pytanie o model wdrożenia – graf. Capgemini)

Zalety i przykłady zastosowań 5G w firmach

Ankietowani, którzy prowadzą co najmniej wdrożenia pilotażowe, przyznają, że łączność nowej generacji pomogła zwiększyć efektywność operacyjną, przyśpieszyła wprowadzanie nowych produktów, zwiększyła produktywność pracowników, a także elastyczność działań. Analitycy Capgemini wyodrębnili 4 kategorie przypadków użycia 5G w zakładach produkcyjnych: zdalny monitoring i kontrola procesów wytwórczych, obsługę autonomicznych robotów i urządzeń, sprawne przesyłanie danych, a także pracownika „połączonego”, tj. używającego na co dzień wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

(fot. Getty Images)

O badaniu

W badaniu prowadzonym przez Capgemini Research Institute wzięli udział przedstawiciele 1000 przedsiębiorstw z Europy, Stanów Zjednoczonych, a także regionu Azji i Pacyfiku, które planują lub mają za sobą wdrożenie sieci 5G. Siedzibę w USA ma 30% ankietowanych firm, na Starym Kontynencie 55%, a w APAC – 15%. Częścią przedsięwzięcia były również rozmowy z reprezentantami 75 operatorów telekomunikacyjnych. Wyniki zostały opublikowane w raporcie pt. „Accelerating the 5G industrial revolution. State of 5G an edge in industrial operations”.