Przejdź do treści

Gospodarka obiegu zamkniętego tematem kolejnego spotkania z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”


Neutralność klimatyczna do 2050 r. jest nadrzędnym kierunkiem, który determinuje poszczególne cele Unii Europejskiej na nadchodzące lata. Istotnym czynnikiem w procesie transformacji ekologicznej jest dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym, wydłużającej cykl życia produktów, a kluczowy jest w nim aktywny udział przedsiębiorstw. Jak teorię przełożyć zatem na praktykę? O tym rozmawiać będą uczestnicy kolejnego spotkania w ramach cyklu konferencji #IdeaRozwojuBiznesu.

Tematem drugiej konferencji odbywającej się pod szyldem „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanej wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, będzie „Gospodarka obiegu zamkniętego. Odsłaniamy tajniki inwestowania w zielone technologie”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 listopada, o godzinie 10:00. Celem inicjatywy #IdeaRozwojuBiznesu jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym nowych rozwiązań i regulacji prawnych.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Działania zmierzające w kierunku transformacji gospodarki europejskiej są obecnie priorytetowe na szczeblu unijnym. Komisja Europejska już w 2015 r., publikując komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym“, poinformowała o odchodzeniu od tradycyjnego modelu gospodarki liniowej na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Natomiast w 2019 r. przedstawiła nową strategię na rzecz wzrostu – „Europejski Zielony Ład”, czyli zbiór inicjatyw, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050, z gospodarką nowoczesną, zasobooszczędną i przyjazną środowisku. Green Deal jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska.

Założeniem gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – promowanej przez Unię Europejską od 2015 r. – jest zatrzymywanie w obiegu wartości produktów, materiałów i zasobów tak długo, jak to możliwe. Zrównoważone podejście znajduje zastosowanie na każdym etapie życia produktu, od jego wytwarzania, przez użytkowanie, aż po zagospodarowanie jako odpadu. Elementami GOZ są m.in. działania takie jak: ponowne użycie, recykling czy odzysk. Koncepcja tego modelu jest spójna z dzisiejszymi trendami ekologicznymi, które coraz bardziej interesują zarówno zwykłych konsumentów, jak i przedstawicieli biznesu. W praktyce pozwala na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i ograniczenie zużycia energii, niezbędnej do nadmiarowej produkcji. Korzyści płynące z wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego to m.in. nowe odnawialne źródła energii, zwiększanie efektywności energetycznej, efektywne zbieranie i wykorzystanie odpadów.

Rynek jednak wciąż napotyka trudności we wdrażaniu rozwiązań GOZ. Wśród nich wspomnieć należy przede wszystkim wciąż niską świadomość i wiedzę uczestników rynku na temat klimatu oraz ograniczone zasoby finansowe. Aby skutecznie zniwelować te bariery, które występują przekrojowo i dotyczą różnych aspektów gospodarki i społeczeństwa, niezbędne jest finansowe i pozafinansowe wsparcie dla przedsiębiorców. W takich sytuacjach, ważne jest wsparcie podmiotów ogólnokrajowych i międzynarodowych.

W koordynacji transformacji gospodarczej w kierunku modelu GOZ oraz promowaniu „wspólnego” wdrażania GOZ w Polsce – poprzez angażowanie różnych środowisk na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, a także unijnym i globalnym oraz ich współpracę – wiodącą rolę pełni Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma koordynować z kolei działania zapewniające wsparcie merytoryczne i finansowe, niezbędne do wdrożenia nowych planów w biznesie.

O szczegółach dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się online już 10 listopada. Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

#IdeaRozwojuBiznesu

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką. W tym roku uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jakie narzędzia sprzyjają rozwojowi transformacji, cyfryzacji, innowacji oraz zielonej gospodarki w firmie. Cykl rozpoczyna się 8 listopada i kontynuowany będzie przez kolejne 5 tygodni, w każdy wtorek i czwartek.

Wszystkie wideokonferencje będzie można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji #IdeaRozwojuBiznesu są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronami medialnymi cyklu są: Strefa Biznesu oraz serwis i.pl.

Szczegółowe informacje o cyklu wideokonferencji wraz z kolejnymi tematami spotkań „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” można znaleźć na stronie PARP.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na