Przejdź do treści

Gentiloni: KPO będzie wspierał Polskę na drodze do bardziej zrównoważonej, cyfrowej przyszłości


  • Unijny komisarz ds. gospodarki, Paolo Gentiloni zaznaczył, że polski Krajowy Plan Odbudowy spełnia wszystkie kryteria wymagane przez Fundusz Odbudowy i Odporności (RRF).
  • Urzędnik spotkał się z członkami Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego.
  • Gentiloni przekonywał posłów, że decyzja o przyznaniu naszemu krajowi pomocowego finansowania była właściwa, choć nie jest ostateczna.
  • Tymczasem Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje zaangażować w realizację KPO Polski Fundusz Rozwoju.

Jak uzasadniał były premier Włoch, KPO ma pomagać Polsce budować zrównoważoną środowiskowo, cyfrową gospodarkę. Fundusz Odbudowy i Odporności finansujący Krajowe Plany Odbudowy w państwach należących do Unii Europejskiej służy niwelowaniu ekonomicznych i społecznych skutków pandemii COVID-19. Inicjatywa powinna też stymulować odporność gospodarek na Starym Kontynencie pod kątem ewentualnych przyszłych kataklizmów. W rozmowie z eurodeputowanymi z komisji LIBE Paolo Gentiloni argumentował, że decyzja o przyznaniu Polsce KPO była słuszna, jednak nie jest ostateczna, bo wypłacanie pieniędzy z RRF zależy od spełniania warunków związanych z praworządnością. Komisarzowi podczas spotkania towarzyszyła Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości.

Polski Fundusz Rozwoju zaangażowany w KPO

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaproponowało Radzie Ministrów, aby do realizacji Krajowego Planu Odbudowy włączyć Polski Fundusz Rozwoju. Taki pomysł znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu i może zostać przyjęty do końca czerwca. Jak uzasadnia MRiT: Specyfika wdrażania i finansowania KPO, polegająca na przekazywaniu środków finansowych w transzach, uzależnionych od osiągania przez państwa członkowskie tzw. kamieni milowych, powoduje konieczność zapewnienia – przez państwa – finansowania przejściowego. Wiceprezes PFR, Bartosz Marczuk, mówił wcześniej w Dzienniku Gazecie Prawnej, że Fundusz miałby zostać operatorem Krajowego Planu Odbudowy. Jak wyjaśniał, PFR, poza wypłacaniem pieniędzy z KPO, mógłby również przekazywać je beneficjentom „pomostowo”, zanim realnie trafią do Polski z unijnego budżetu.

Ponad 35 miliardów euro

KPO w polskim przypadku oznacza 35,4 mld euro dzielone na 23,9 mld w grantach i 11,5 mld w formie pożyczek. Pieniądze mają zostać zainwestowane w pięciu obszarach, są to: (1) zielona, inteligentna mobilność, (2) odporność i konkurencyjność gospodarki, (3) zielona energia i zmniejszanie energochłonności, (4) transformacja cyfrowa oraz (5) efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Wsparcie jest przeznaczone zarówno dla firm, jak i dla samorządów, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. W całym unijnym Funduszu Odbudowy i Odporności jest 800 miliardów euro.

Fot: CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na