Przejdź do treści

GAZ-SYSTEM sprawdzi metody przesyłu wodoru


GAZ-SYSTEM, spółka odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego w Polsce i zarządzająca najważniejszymi gazociągami w kraju, zawarła porozumienie z operatorami systemów przesyłowych ze Słowacji, z Rumunii i Węgier (Eustream, Transgaz i FGSZ). Celem kooperacji jest m.in. wypracowanie sposobów ograniczania emisji dwutlenku węgla przy transporcie gazu. Organizacje skupią się również na szukaniu metod przesyłu wodoru. Inicjatorem porozumienia był rumuński Transgaz.

Models of molecule hydrogen floating against blue background - H2 scientific element
(graf. Getty Images)

Kolejne działania – do studium wykonalności

Zgodnie z dokumentem Memorandum of Understanding, kolejne działania będą polegały na ocenie rynków wodorowych i zbadaniu sposobów, w jaki przemysł może korzystać z surowca. Plan obejmuje również przygotowanie ram regulacyjnych i sporządzenie studium wykonalności propozycji. Do inicjatywy mogą dołączać kolejni operatorzy sieci przesyłowych z regionu. Wcześniej polski operator angażował się m.in. w ustanowienie partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce i przystąpił do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A).

Zbliżenie na biały samochód napędzany wodorem
(graf. Getty Images)

Przesył wodoru w „Polskiej strategii wodorowej”

Sprawny i bezpieczny przesył, magazynowanie i dystrybucja wodoru to jeden z celów „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”. Pierwszym krokiem do realizacji założenia, będzie osiągnięcie do 2030 roku zdolności do transportowania sieciami gazowymi mieszaniny, w której co najmniej 10% będzie stanowił biometan lub wodór. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że poza uwzględnieniem wymagań technicznych gazociągów, potrzebna także dostosowania urządzeń odbiorców do zmodyfikowanej mieszaniny. Z tego powodu na początku transport surowca będzie realizowany głównie z użyciem cystern i butlowozów. Cały dokument jest dostępny w serwisie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na