Przejdź do treści

GAZ-SYSTEM sprawdzi metody przesyłu wodoru


  • W tym celu polski operator podpisał porozumienie ze swoimi odpowiednikami z Rumunii, Węgier i Słowacji.
  • Wspólne prace będą dotyczyły również zmniejszania emisji dwutlenku węgla.
  • Ostatnim elementem działań będzie przygotowanie studium wykonalności.

GAZ-SYSTEM, spółka odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego w Polsce i zarządzająca najważniejszymi gazociągami w kraju, zawarła porozumienie z operatorami systemów przesyłowych ze Słowacji, z Rumunii i Węgier (Eustream, Transgaz i FGSZ). Celem kooperacji jest m.in. wypracowanie sposobów ograniczania emisji dwutlenku węgla przy transporcie gazu. Organizacje skupią się również na szukaniu metod przesyłu wodoru. Inicjatorem porozumienia był rumuński Transgaz.

Kolejne działania – do studium wykonalności

Zgodnie z dokumentem Memorandum of Understanding, kolejne działania będą polegały na ocenie rynków wodorowych i zbadaniu sposobów, w jaki przemysł może korzystać z surowca. Plan obejmuje również przygotowanie ram regulacyjnych i sporządzenie studium wykonalności propozycji. Do inicjatywy mogą dołączać kolejni operatorzy sieci przesyłowych z regionu. Wcześniej polski operator angażował się m.in. w ustanowienie partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce i przystąpił do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A).

Przesył wodoru w „Polskiej strategii wodorowej”

Sprawny i bezpieczny przesył, magazynowanie i dystrybucja wodoru to jeden z celów „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”. Pierwszym krokiem do realizacji założenia, będzie osiągnięcie do 2030 roku zdolności do transportowania sieciami gazowymi mieszaniny, w której co najmniej 10% będzie stanowił biometan lub wodór. Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że poza uwzględnieniem wymagań technicznych gazociągów, potrzebna także dostosowania urządzeń odbiorców do zmodyfikowanej mieszaniny. Z tego powodu na początku transport surowca będzie realizowany głównie z użyciem cystern i butlowozów. Cały dokument jest dostępny w serwisie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na