Przejdź do treści

Firmy produkcyjne przeznaczyły 23,2 mld złotych na działalność innowacyjną

  • Niecałe 9 miliardów wytwórcy wydali w ciągu roku na działalność badawczo-rozwojową.
  • W Polsce, w grupie firm inwestujących najwięcej na R&D dominują producenci komputerów, wyrobów optycznych i elektronicznych.
  • Dane pochodzą z publikacji „Nauka i Technika w 2019 roku” przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Przedsiębiorstwa przemysłowe w 2019 roku zainwestowały 23,2 miliarda złotych w działalność innowacyjną, z czego 75% to własne pieniądze firm. W publikacji GUS-u czytamy, że blisko 93% tej kwoty wydały organizacje zatrudniające więcej niż 49 osób. 11 miliardów z tej kwoty firmy wydały na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje czy know-how). Z kolei prace badawczo-rozwojowe pochłonęły nieco ponad 8,7 miliarda. Raport wymienia też branże, które w 2019 poniosły największe nakłady na działalność innowacyjną, to m.in.: producenci metali i metalowych wyrobów gotowych, wytwórcy komputerów, urządzeń elektrycznych, jak również pojazdów.

Mid adult manager talking while having presentation with his team in the office. The view is through glass.
(fot. Getty Images)

Przedsiębiorstwa wysokiej techniki

Autorzy zestawienia dzielą firmy produkcyjne ze względu na poziom zaawansowania techniki, który odzwierciedla relację nakładów na prace badawczo-rozwojowe do wartości produkcji. Wśród przedsiębiorstw zaliczanych do wysokiej techniki, w latach 2017-2019 42% było organizacjami innowacyjnymi, co znaczy, że pracowały nad nowymi lub ulepszonymi produktami bądź procesami, natomiast 33,5% prowadziło działalność R&D własnym sumptem. W tym gronie niemal cztery piąte stanowiły firmy zajmujące się wytwarzaniem komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, poza nimi raport uwzględnia producentów substancji farmaceutycznych, a także statków powietrznych, kosmicznych oraz maszyn podobnych.

satelita
(fot. Getty Images)

B+R w Polsce w ostatnich latach

W 2019 r. na działalność badawczo-rozwojową wydano 30,3 miliardów złotych. Dla porównania w 2016 roku przeznaczono na ten cel 17,9 mld zł, w 2017 – 20,6 mld zł, a w 2018 – 25,6 mld zł. Wskaźnik nakładów na B+R w porównaniu do PKB (czyli intensywność prac B+R) wyniósł 1,32% i był niższy o 0,82 p.p. od indeksu dla całej Unii Europejskiej. Polska wyprzedziła pod tym względem m.in. Grecję, Hiszpanię, Luksemburg i Chorwację. Natomiast najwięcej na R&D w zestawieniu z PKB wydają: Szwecja (3,39%), Austria (3,19%) i Niemcy (3,17%).