Przejdź do treści

FENG dla Polski, czyli blisko 8 mld euro m.in. na przemysł 4.0


Komisja Europejska zaakceptowała program finansowy dla naszego kraju, dotyczący rozwoju zaawansowanych technologii. Dzięki niemu w ciągu 5 lat do firm, uczelni i innych organizacji trafi 7,9 mld euro. Co konkretnie będzie celem tych inwestycji?

Pełna nazwa programu FENG to Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Inicjatywa finansowa skupia się na stymulowaniu prac badawczo-rozwojowych, które służą innowacyjności i w konsekwencji konkurencyjności gospodarki. Autorzy programu rozpisanego na lata 2021-2027 zaprojektowali 4 cele oraz 4 rodzaje działań, które mają pomóc zrealizować założenia.

Cele i priorytety FENG

Wśród celów unijnego programu znalazły się:

  1. zwiększenie potencjału badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii;
  2. podniesienie konkurencyjności małych i średnich firm;
  3. rozwój tzw. inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej oraz przedsiębiorczości;
  4. przekształcanie gospodarki pod kątem standardów przemysłu 4.0, w tym wprowadzanie ekologicznych rozwiązań.

Osiąganiu wymienionych celów mają służyć instrumenty skategoryzowane w 4 obszarach: wsparcie dla firm, tworzenie proinnowacyjnego środowiska (m.in. kontynuacja projektu Innovation Coach, o którym niedawno pisaliśmy w portalu Platformy Przemysłu Przyszłości), promowanie ekologicznych rozwiązań w biznesie i pomoc formalno-organizacyjna w korzystaniu ze wsparcia w ramach FENG.

Kto i jak skorzysta?

Beneficjentami Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki będą firmy, instytucje naukowe, konsorcja i instytucje otoczenia biznesu. Pomoc zostanie im udzielona w postaci dotacji, instrumentów finansowych, w formie kapitałowej, gwarancyjnej oraz jako instrumenty zwrotno-dotacyjne.

fot. główne: European Parliament / Flickr.com


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na