Przejdź do treści

Eurostat: w Polsce i Portugalii rośnie produkcja przemysłowa


Według szacunków Eurostatu, zmiana dotyczy m.in. trwałych dóbr konsumpcyjnych (-5,3%), czyli mebli, sprzętu elektronicznego i urządzeń gospodarstwa domowego – oraz energii (-1,0%). Nieznacznie, bo o 0,5% wzrosła produkcja wyrobów częściowo przetworzonych, np. metalu, papieru czy chemii. Podobnie (0,6%) zwiększyła się produkcja dóbr inwestycyjnych: maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych. O 2,1% więcej powstawało dóbr nietrwałych, tj. jedzenia i ubrań.

Wykres dot. produkcji przemysłowej w UE i strefie euro od 2015 roku z widocznym spadkiem w marku 2020 i odbiciem od maja
(Produkcja przemysłowa w UE i strefie euro w ciągu ostatnich 5 latgraf. Eurostat)

Wyniki poszczególnych państw

Spośród krajów, których wyniki zostały już opublikowane, wzrost produkcji przemysłowej w porównaniu rok do roku zanotowały Polska i Portugalia (odpowiednio: +3,3% i 2,5%). Największe spadki były w Irlandii (-13,6%), Niemczech (-8,7%), Holandii i Francji (-6,1% w obu przypadkach).

Wykres pokazujący zmianę w produkcji przemysłowej we wrześniu 2020 w zestawieniu z wrześniem 2019.
(Produkcja przemysłowa we IX rdr – graf. Eurostat)

Z kolei w zestawieniu z sierpniem we wrześniu zwiększyła się wytwórczość w Czechach, Słowacji i w Polsce, natomiast najbardziej spadła we Włoszech, Irlandii i Portugalii.

Wykres pokazujący zestawienie produkcji przemysłowej w krajach UE we wrześniu w por. z sierpniem.
(Produkcja przemysłowa we IX mdm – graf. PPP na podst. danych Eurostatu)

Produkcja w Polsce według GUS-u i IHS Markit

Główny Urząd Statystyczny przeanalizował wrześniowe wyniki 34 branż w Polsce. 23 spośród nich odnotowały wzrosty – w najlepszej sytuacji są sektory związane z naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn, produkcją urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Najgorsze wyniki mieli wytwórcy tzw. pozostałego sprzętu transportowego. Według danych firmy IHS Markit, wskaźnik aktywności finansowej sektora przemysłowego w Polsce we wrześniu i w październiku wyniósł 50,8 punktu, utrzymując się tym samym powyżej tzw. progu neutralności, co oznacza dobrą sytuację w branży.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: