Przejdź do treści

Eurostat o wynikach produkcji przemysłowej w październiku


  • W porównaniu rok do roku sektor wytwórczy UE wzrósł o 13,6%.
  • Najlepsze wyniki w tym ujęciu osiągnęli producenci dóbr konsumpcyjnych nietrwałych.
  • Polska branża przemysłowa odnotowała wzrost o 10,2% rdr i 2% mdm.

W październiku, po wyrównaniu sezonowych, czyli wyeliminowaniu wpływu odchyleń od trendów, produkcja przemysłowa wzrosła w zestawieniu z wrześniem o 1,2% w Unii Europejskiej i o 1,1% w strefie euro. W porównaniu z październikiem 2020, oba wskaźniki są dodatnie i wynoszą odpowiednio: +3,6% oraz +3,3%.

Ujęcie miesiąc do miesiąca

Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr inwestycyjnych, czyli elementów wykorzystywanych w procesach wytwórczych: +3% zarówno w całej UE, jak i w krajach ze wspólną walutą. Jeśli chodzi o dobra związane z energią, w Unii ich produkcja wzrosła o 1,7% (0,1% w strefie euro). Dodatnie są także odczyty dotyczące trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Spadki natomiast odnotowali producenci dóbr pośrednich, tj. półproduktów. Najlepsze wyniki odnotowały Niemcy i Słowacja (+3%), najgorsze – Estonia i Łotwa. W Polsce produkcja przemysłowa wzrosła o 2%.

Porównanie z październikiem 2020

W ujęciu rocznym, w Unii Europejskiej najbardziej wzrosła produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (np. artykułów spożywczych) – o 7,9%. Wytwórstwo w zakresie dóbr kapitałowych zwiększyło się o 3,5, a związanych z energią – o 3,1%. Zgodnie z danymi Eurostatu, identyczne wyniki (+2,6%) osiągnęli producenci dóbr pośrednich i konsumpcyjnych trwałych. Jeśli chodzi o kraje, w zestawieniu rocznym najlepiej wypadły: Litwa, Grecja i Dania, zaś najgorzej – Rumunia, Portugalia i Czechy. Wynik Polski to 10,2%.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Zgodnie z wyliczeniami GUS-u, produkcja sprzedana przemysłu, czyli towary wysłane na rynek, w październiku wzrosła o 9,8% rok do roku i o 2% w ujęciu miesięcznym – oba odczyty uwzględniają wyrównanie sezonowe. Największe wzrostu dotyczą dóbr związanych z energią (+27,3% w skali roku), dóbr zaopatrzeniowych (9,5%) oraz konsumpcyjnych trwałych (4,4%). O 3,4% zmniejszyła się produkcja dóbr inwestycyjnych. Wzrostu odnotowano w 25 spośród 34 działów monitorowanych przez GUS, w tym w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń, papieru, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na