Przejdź do treści

Europejski Tydzień Robotyki w Poznaniu m.in. o kobietach


  • Młodzi inżynierowie i studenci są szansą, żeby robotyzacja w Polsce rozwijała się lepiej, jednak niezbędna jest poprawa procesu kształcenia.
  • Kobiet na kierunkach teleinformatycznych mamy czterokrotnie mniej niż mężczyzn.
  • Problemy edukacyjne, a także zastosowania robotów są wśród tematów rozpoczynającego się Europejskiego Tygodnia Robotyki.
  • Poza wykładami i konferencjami na uczestników czekają warsztaty z programowania i budowania robotów.

W latach 2020-2022 sprzedaż autonomicznych maszyn wzrośnie w Europie o 14 proc. W Polsce czas intensywnego rozwoju w zakresie robotyki i AI mamy jeszcze przed sobą, branża wiąże nadzieje z młodymi inżynierami i studentami. Podobnie myśli koordynator Centralnego Wydarzenia Europejskiego Tygodnia Robotyki w Poznaniu, dr Krzysztof Walas:

Można oczekiwać, że właśnie nowe pokolenie będzie siłą napędową dla rozwoju robotyzacji w Polsce. Bardzo ważne jest zaszczepianie pasji do nauk technologicznych wśród uczniów w każdym wieku – podkreśla naukowiec.

Europejski Tydzień Robotyki właśnie się rozpoczął i (wbrew nazwie) potrwa do 24 listopada. Tzw. Centralne Wydarzenie po raz pierwszy zostało zorganizowane w Polsce, przez najbliższy weekend zainteresowani samodzielnymi urządzeniami i sztuczną inteligencją mogą brać udział w wykładach i warsztatach. W jakich?

Europejski Tydzień Robotyki pokaże związki pomiędzy maszynami i AI, jeden z wykładów będzie w całości poświęcony roli sztucznej inteligencji w tej dziedzinie. Odwiedzający Politechnikę Poznańską dowiedzą się, jak roboty postrzegają świat, w jaki sposób działają systemy wizyjne w maszynach, a także czujniki umożliwiające pomiar siły i odległości. Poznają technologie stojące za autonomicznymi samochodami oraz zastosowania bezzałogowych statków powietrznych. Chętni wezmą udział w warsztatach z programowania Arduino i spróbują sił w budowaniu robotów z klocków LEGO.

Organizatorzy przygotowali też panel dotyczący udziału kobiet w robotyce. Punktem wyjścia dla dyskusji jest fakt, że w Europie, zarówno na studiach teleinformatycznych, jak i na rynku pracy w tym obszarze udział kobiet pozostaje niski. Uczestniczki debaty, wśród nich Alicja Laskowska z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, zastanowią się, jak można zmieniać tę sytuację. Spróbują również wypracować sposób na zachęcanie uczennic i studentek do wybierania przedmiotów STEM (akronim Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Wykładom i warsztatom towarzyszą wystawy robotów przemysłowych i łazików marsjańskich. Wystawcy to m.in. zespół IMPULS z Politechniki Kieleckiej, zwycięzcy konkursu na europejskiego łazika, a także PCSS i twórcy TEAM, podziemnego robota haptycznego. Europejski Tydzień Robotyki jest organizowany od 2011 roku przez euRobotics, międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające firmy, uczelnie i instytuty wyspecjalizowane w tej dziedzinie.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na