Przejdź do treści

Estoński CIT i Tarcza Finansowa 2.0 – w styczniu w praktyce


  • Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą od stycznia 2021 roku 0% CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Na styczeń planowane są też wypłaty subwencji i pożyczek – w ramach Tarczy Finansowej 2.0 – dla firm z branż, które ucierpiały z powodu skutków pandemii. Tu termin zależy jeszcze od zgody Komisji Europejskiej.
  • Dodatkowo, w Sejmie trwają prace nad Tarczą Branżową, czyli przepisami dotyczącymi m.in. zwolnienia ze składek ZUS-owskich czy wypłaty świadczenia postojowego.

1 stycznia 2021 roku wejdą w życie przepisy regulujące tzw. estoński CIT. Z korzystnej formy opodatkowania będą mogły skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, które przeznaczą zyski na inwestycje, czyli zakup lub produkcję urządzeń i maszyn ujętych w grupach od 3 do 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Przychody przedsiębiorstw, które zgłoszą się do rozliczania CIT-u według nowych zasad, nie mogą przekroczyć w roku 100 milionów złotych, a przychody pasywne (np. z praw autorskich czy odsetek) powinny stanowić mniej niż 50%. Dodatkowo firma musi zatrudniać co najmniej trzy osoby (w przeliczeniu na pełne etaty), chyba że dopiero zaczyna działalność lub jest małym przedsiębiorstwem. Udziałowcami lub akcjonariuszami podmiotu mogą być tylko osoby fizyczne. Szerzej o szczegółach nowych przepisów w czasie naszego webinarium mówił ekspert w dziedzinie podatków, Jarosław Ostrowski.

(Zapis spotkania z 22 października; zapis spotkania z audiodeskrypcją jest dostępny w serwisie YouTube.)

Tarcza Finansowa 2.0

W styczniu ma także szansę ruszyć wypłata pieniędzy w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 – termin jest uzależniony od zgody Komisji Europejskiej. Projekt zakłada przeznaczenie około 35 miliardów złotych na pomoc firmom z 38 branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. To m.in. gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura i sport, pełną listę można znaleźć na stronie Kancelarii Premiera. W przypadku mikrofirm wartość subwencji będzie określana w odniesieniu do spadku przychodów oraz do zatrudnienia według stanu na 30 września 2020 roku. Najniższa kwota to 18 tysięcy złotych, najwyższa – 324 tysiące. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają tę pomoc, jeśli ich obroty od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2021 zmniejszą się o 30% (w porównaniu z analogicznymi okresami 2020). Duże firmy skorzystają z pożyczek płynnościowych oraz preferencyjnych z wydłużonym okresem spłaty (4-6 lat). Żeby dostać wsparcie finansowe, przedsiębiorcy muszą utrzymać dotychczasowe zatrudnienie.

Trwają prace nad Tarczą Branżową

W listopadzie Sejm przyjął ustawę dotyczącą przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Początkowo projekt zakładał objęcie tzw. Tarczą Branżową 38 dziedzin, Senat poszerzył ten katalog o kilkadziesiąt pozycji – m.in. o sklepy medyczne, meblarskie, sprzedawców sprzętu telekomunikacyjnego i piekarnie. Minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin, zaznacza, że rozwiązanie przegłosowane w Sejmie pozwala elastycznie modyfikować Tarczę, zależnie od aktualnej sytuacji firm:

– Nowa ustawa wyposaża Radę Ministrów w prawo do wydawania rozporządzeń, które będą poszerzały, a może i zawężały liczbę branż objętych pomocą. O ile wiosną Tarcza Antykryzysowa była bardzo szeroka, o tyle teraz nie ma potrzeby stosowania takich samych instrumentów. Teraz pomoc jest adresowana precyzyjnie – tłumaczy wicepremier.

W Tarczy Branżowej autorzy projektu zapisali m.in. zwolnienie z listopadowej składki na ZUS, jednorazowe „postojowe” w wysokości 80 procent minimalnego wynagrodzenia, 3-miesięczne dopłaty do miejsc pracy i pożyczki w wysokości 5 tysięcy złotych. Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na