Przejdź do treści

Wspólna inicjatywa Uniwersytetu Harvarda i Massachussets Institite of Technology ma skłonić kierowców do przejścia na samochody elektryczne


Elektryfikacja na rynku motoryzacyjnym w ostatnich latach przyspiesza, jednak wciąż nie udaje się wyeliminować wielu obaw kierowców, wynikających ze specyfiki użytkowania pojazdów elektrycznych. Pewne jest, że powodzenie procesu przechodzenia na pojazdy elektryczne w najbliższej przyszłości będzie zależało przede wszystkim od powszechnego udostępnienia dogodnych form taniego ładowania.

Zarówno naukowcy, jak i branża motoryzacyjna zdają sobie sprawę z tego, że producenci samochodów nie poradzą sobie na własną rękę z zapewnieniem łatwego i racjonalnego dostępu do ładowania pojazdów. Aby proces transformacji przebiegł sprawnie, potrzebne jest zaangażowanie różnych środowisk, wdrożenie odpowiednich instrumentów oraz dokonanie szeregu racjonalnych inwestycji.

Maksymalizacja korzyści dla kierowców, ale też dla środowiska

Grupa naukowców z Uniwersytetu Harvarda i Massachussets Institite of Technology ma za zadanie dokładnie sprecyzować cele i główne problemy związane z przejściem na samochody elektryczne, a następnie zaproponować możliwe sposoby ich rozwiązania. Prace będą polegały m.in. na opracowaniu najlepszych praktyk dla samorządów w zakresie efektywnego wyznaczania miejsc ładowania w oparciu o informacje nt. bieżącego zagospodarowania przestrzennego. Celem grupy badawczej będzie również opracowanie koncepcji ruchomych stawek pobieranych za energię elektryczną, która zachęcałaby do ładowania pojazdów w ciągu dnia, kiedy podaż energii odnawialnej jest najwyższa. Takie rozwiązanie dodatkowo zmniejszyłoby emisje związane z zasilaniem pojazdów elektrycznych, zapewniając maksymalizację korzyści dla środowiska.

Potrzebny dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Poza racjonalnym planowaniem miejsc ładowania, potrzebne są również rozwiązania, zapewniające bieżący dostęp do informacji odnośnie lokalizacji miejsc ładowania, aktualnych kolejek (czasu oczekiwania na dostęp do miejsca ładowania) oraz obowiązującego cennika. Tego typu rozwiązania powinny być zintegrowane z aplikacjami Apple Maps oraz Google Maps, aby wspomagać kierowców w trakcie podróży. Kompleksowe spojrzenie środowisk naukowych ma również pomóc w odpowiednim ukierunkowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii, w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Na bazie przeprowadzonych przez naukowców analiz zostaną wdrożone odpowiednie programy, zachęcające gospodarstwa domowe do produkcji energii na własny użytek.

Więcej na temat prac grupy badawczej z Uniwersytetu Harvarda i MIT pod linkiem


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na