Przejdź do treści

Dobre czerwcowe dane o skali bezrobocia oraz wydajności w przemyśle


Wzrasta wydajność pracy, zatrudnienie i wynagrodzenia w przemyśle. Równocześnie bezrobocie sięgnęło najniższego poziomu od 1990 roku. W ubiegłym miesiącu wyniosło 4,9%. To optymistyczne informacje w kontekście wysokiej inflacji i problemów na rynku energii.

W maju stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,1%, w czerwcu, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, spadła jeszcze o 0,2 punku procentowego. W czerwcu ubiegłego roku GUS szacował ją na poziomie 5,9% (co ciekawe, wtedy także obniżyła się miesiąc do miesiąca o 0,2 punktu). Trend, w ramach którego coraz mniejszy odsetek Polaków nie pracuje, utrzymuje się od lutego 2021 roku. W szczycie pandemii bezrobocie sięgnęło 6,5%. Ostatni raz pułap 4% notowaliśmy 32 lata temu – w sierpniu 1990 roku było to 4,5%, we wrześniu już 5% i potem aż do teraz bezrobocie nigdy nie zeszło poniżej 5%.

Ponad 30 tysięcy bezrobotnych znalazło pracę

W kraju jest w tej chwili 818 tysięcy niezatrudnionych osób, w porównaniu z majem ta grupa zmniejszyła się o 32,2 tysiąca. Najniższy odsetek bezrobotnych GUS zarejestrował w czerwcu w województwie wielkopolskim – 2,7%, najwyższy w warmińsko-mazurskiem – 7,6%. Urząd podał też dane obejmujące całe pierwsze półrocze. Od stycznia do czerwca w urzędach pracy pojawiło się 612,8 tysiąca nowych bezrobotnych. W związku z wojną na Ukrainie w tym gronie jest znaczny odsetek cudzoziemców, których przybywało głównie w marcu i kwietniu. W omawianych 6-miesięcznym okresie obcokrajowcy stanowili 7,5%, rok wcześniej – zaledwie 0,4%.

12,3% – wydajność w przemyśle

Wcześniej dobre dane na temat bezrobocia sygnalizowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, teraz GUS je potwierdził. Resort rodziny zauważa, że obecnie niższy wskaźnik mają w Europie tylko Czechy. Jak jednak zaznaczają ekonomiści, należy liczyć się z pogorszeniem statystyk w tym obszarze jesienią. Z drugiej strony, dobrym danym o bezrobociu towarzyszą jeszcze lepsze wskaźniki na temat wydajności pracy w przemyśle, która w czerwcu rok do roku wzrosła o 12,3%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto także podniosło się – o 11,1%, a skala zatrudnienie w sektorze produkcyjnym – o 1,2%.

Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie pozostaje pod wpływem toczącej się od lutego wojny wywołanej przez Rosję. Jest wysoka inflacja (w naszym kraju w czerwcu wyniosła 15,6% rok do roku), a instytucje i firmy ostrzegają przed kłopotami energetycznymi pod koniec roku. Rosja w polityce międzynarodowej wykorzystuje surowce jako „broń”, ograniczając dostawy do Europy i wpływając na wzrost cen. Władze Unii Europejskiej planują prewencyjne ograniczenie zużycia gazu, aby zminimalizować problemy w okresie grzewczym. Ta kwestia była w Brukseli tematem nadzwyczajnego spotkania ministrów energii państw członkowskich. Od 1 sierpnia kraje UE mają dobrowolnie zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz o 15%.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na