Przejdź do treści

Digital Twin Consortium chce opracować standardy i słownictwo dla technologii cyfrowego bliźniaka


  • Organizacja uważa, że brak wspólnych norm zniechęca firmy do wprowadzania digital twin.
  • Wśród członków konsorcjum są Microsoft i Dell.
  • DTC zamierza skupiać się m.in. na przemyśle, budownictwie, obronności i lotnictwie.
  • Inicjatywa weszła w skład Object Management Group tworzącej normy dla branży komputerowej.

W przedsięwzięcie zaangażowały się Microsoft, Dell, Lendlease i Ansys (producent oprogramowania do symulacji i projektowania przestrzennego). Według firm, brak wspólnych standardów i terminologii sprawia, że przemysł rzadko sięga po digital twin. Dlatego konsorcjum skupi się na stworzeniu spójnego słownictwa, reguł architektury, bezpieczeństwa oraz na współpracy cyfrowego bliźniaka z systemami informatycznymi, co powinno przyśpieszyć rozwój technologii. DTC chce działać razem z przemysłowcami, naukowcami i politykami. Wśród swoich zadań grupa wymienia napisanie otwartego kodu źródłowego, zapewnienie dostępu do specjalistów i ułatwienie budowania konglomeratów firm, które zajmą się wspólnymi projektami cyfrowego bliźniaka, żeby obniżać koszty inwestycji. Do inicjatywy może dołączyć każda organizacja zainteresowana tą dziedziną.

Przemysł, budownictwo i lotnictwo

Digital Twin Consortium skoncentruje się na zastosowaniu cyfrowych bliźniąt w czterech obszarach. Pierwszy z nich to przemysł, gdzie technologia ma sprzyjać szybszemu powstawaniu produktów, zmniejszaniu liczby usterek maszyn i obniżaniu kosztów produkcji. Konsorcjum pomoże wytwórcom m.in. w przygotowaniu scenariuszy symulacji czy dostarczaniu szczegółowych wiadomości o istniejących wdrożeniach. W obrębie infrastruktury grupa chce przede wszystkim podnosić świadomość znaczenia modelu digital twin i opracować terminologię do opisów używanych w projektach budowy mostów, ulic czy domów. Organizacja zajmie się również promowaniem rozwiązań tego typu w lotnictwie, obronności i branży wydobywczej.

Object Management Group

DTC wchodzi w skład Object Management Group powstałej w 1989 roku. OMG zajmuje się standaryzacją w branży komputerowej, wśród rozwijanych przez nią standardów jest m.in. BPMN (ang. Business Process Modeling Notation), czyli graficzne znaki używane do opisu procesów biznesowych, a także UML (ang. Unified Modeling Language) – zunifikowany język modelowania systemów. OMG powołała instytucje zajmujące się normami dla internetu przemysłowego oraz dotyczącymi jakości oprogramowania informatycznego.

Inicjatywy związane z blockchainem i AR

Z kolei koncerny motoryzacyjne stworzyły Mobility Open Blockchain Initiative, w ramach której do koordynowania operacji używają technologii łańcucha blokowego. Bosch, Lenovo i NVIDIA są natomiast członkami Augmented Reality for Enterprise Alliance zajmującej się wprowadzeniem rozszerzonej rzeczywistości do działań biznesowych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na