Przejdź do treści

Digi Index wzrósł do 2,4 punktu


  • Wskaźnik bazuje na analizie 6 obszarów działania przedsiębiorstw produkcyjnych.
  • Najlepsze wyniki dotyczą obszaru zarządzania danymi, najsłabsze — stosowania procesów cyfrowych.
  • Wnioski pochodzą z raportu Siemensa pt. „Digi Index 2020 – Poziom digitalizacji produkcji w Polsce”.

W ubiegłym roku polskie firmy produkcyjne z sektorów: maszynowego, motoryzacyjnego, chemiczno-farmaceutycznego oraz żywnościowego w Polsce uzyskały 1,8 punktu na 4 możliwe. Natomiast najnowszy odczyt wskazuje wzrost do 2,4 punktu. Składowymi indeksu są: planowanie strategiczne, organizacja i administracja, integracja systemów, produkcja i działania operacyjne, zarządzanie danymi, a także zastosowanie procesów cyfrowych. Średnio przedsiębiorstwa miały najlepsze wyniki w obszarze zarządzania danymi (2,8), a najsłabsze w stosowaniu procesów cyfrowych (1,8). Najwyższe odczyty odnotowano w branży motoryzacyjnej i maszynowej (po 2,6 punktu), najniższy w żywnościowym – 2,2.

Gotową strategię cyfryzacji ma 26,7% przedsiębiorstw

Autorzy raportu podkreślają, że poziom cyfryzacji produkcji powyżej 81% deklaruje tylko 0,7% firm, zaś najczęściej digitalizacja jest w przedziale 21-40% – wskazuje go 28,0% badanych przedsiębiorstw. Zakres 60-79% dotyczy 1/5 przebadanych przedsiębiorstw z sektora automotive. Jeśli chodzi o strategię wdrażania transformacji cyfrowej, 32% respondentów przyznało, że ma zarys takiego dokumentu i jest na etapie wprowadzania poprawek. 26,7% ma powszechnie znany w organizacji plan działań, z kolei 18% ankietowanych przygotowuje strategię. Blisko 30% przedsiębiorstw powierzyło rozwój cyfryzacji konkretnym osobom w różnych działach. W 1/4 organizacji wyznaczono dział lub pracowników, którzy kwestią przekształceń zajmują się stale. Drugie tyle firm zdecydowało się na podobny model, przy czym działania są doraźne.

Ile firm zbiera dane?

Najczęściej wykorzystywane w przedsiębiorstwach są rozwiązania chmurowe, programy do planowania zasobów przedsiębiorstwa, a także zarządzania magazynem. Systemy zazwyczaj są częściowo zintegrowane i wymagają ręcznej obsługi. Jeśli chodzi o standaryzację działań, 25,3% firm ustandaryzowało procesy w większości zakładów, jednak częściej przedsiębiorstwa są na etapie normalizacji w pojedynczych obiektach. 18% organizacji zbiera dane z dziedziny zarządzania i produkcji, 43,3% gromadzi informacje tylko z kluczowych procesów. Ponad połowa firm używa danych częściowo, do wyszukiwania problemów i bieżącego usprawniania.

O badaniu

Prawie 40% planuje w ciągu roku zwiększyć budżety na cyfryzację, jednocześnie większość ankietowanych przyznaje, że największą barierą zmian jest brak wsparcia finansowego. Przeciętnie przedsiębiorstwa na rozwój digitalizacji przeznaczają 7,67% zysków. Co oznacza spadek w porównaniu z zeszłorocznym 9,12%. Raporty Siemensa dotyczące poziomu digitalizacji produkcji w Polsce powstają od 2020 roku. Tegoroczna publikacja opiera się na wynikach badania Instytutu Keralla Research. W ankiecie wzięło udział 150 przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 osób.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na