Przejdź do treści

DESI 2022: Polska przyśpiesza w nadrabianiu cyfrowych zaległości


W nowym rankingu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego nasz kraj został sklasyfikowany na 24 miejscu w Unii Europejskiej. To taka sama pozycja jak w DESI 2021. Na czele Digital Economy and Society Index jest Finlandia, stawkę zamyka Rumunia. Ogólny wynik, dotyczący zaawansowania transformacji cyfrowej, sytuuje Polskę w końcowej części zestawienia, jednak niektóre szczegółowe dane są korzystne.

DESI jest raportem przygotowywanym przez Komisję Europejską w oparciu o dane Eurostatu, informacje nadsyłane przez kraje członkowskie oraz przy pomocy specjalistycznych badań i metod analitycznych. Indeks mierzy postępy państw członkowskich w zakresie digitalizacji, uwzględniając cztery rozległe obszary. Są to: kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych oraz e-usługi publiczne. W całościowym DESI 2022, które sumuje wspomniane cztery pola, Polska zajęła 24 miejsce na 27 krajów, wyprzedzając Grecję (25), Bułgarię (26) i Rumunię (27) oraz ustępując Słowacji (23). Rezultat naszego kraju to 40,5 punktu, średnia unijna wynosi 52,3. Jeśli chodzi o składowe rezultatu Polski, obszarem, w którym mamy najlepsze wyniki (w porównaniu z pozostałymi polami), jest łączność, natomiast najgorzej wypada integracja technologii cyfrowych.

Polska jako „overperforming country”

Dane dotyczące Polski wyglądają korzystniej, kiedy spojrzymy na nie przez pryzmat okresu 2017-2022. Widać wtedy, że nasz kraj należy do czołówki najintensywniej poprawiających swoje wyniki. W tym gronie liderem są Włosi, a top 5 uzupełniają jeszcze Niemcy, Irlandczycy i Francuzi. Autorzy raportu określają tę grupę jako ponadprzeciętne państwa. Ich dobry rezultat ma związek z poziomem przewyższenia spodziewanego wyniku. W zestawieniu opracowanym pod kątem tego aspektu najgorzej wypadły: Estonia, Słowacja, Belgia, Rumunia, Luksemburg i Łotwa (ostatnie miejsce).

54% Europejczyków z co najmniej podstawowymi kompetencjami cyfrowymi

Czołowe pozycje w ogólnym DESI 2022 zajęły: Finlandia (1), Dania (2), Holandia (3), Szwecja (4) i Irlandia (5). Z indeksu wynika, że wszystkie kraje rozwijają się w obszarach obejmujących transformację cyfrową, ale dystans do celów przyjętych przez Unię w perspektywie 2030 roku jest odległy, nawet w krajach, które są liderami digitalizacji.

Tylko 54% mieszkańców UE w wieku 16-74 lata ma przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (w Polsce to 43%, a cel unijny wynosi 80%). Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, jest jednak optymistką:

Transformacja cyfrowa przyspiesza. Większość państw członkowskich czyni postępy w budowie odpornej gospodarki cyfrowej i odpornego społeczeństwa cyfrowego. Od początku pandemii włożyliśmy dużo wysiłku we wspieranie państw członkowskich w transformacji, czy to za pomocą planów odbudowy i zwiększania odporności, budżetu UE czy rozpoczętego ostatnio usystematyzowanego dialogu na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych. Dlaczego? Bo musimy jak najlepiej wykorzystać inwestycje i reformy konieczne do zrealizowania do 2030 r. celów cyfrowej dekady. Zmiany muszą nastąpić już teraz – czytamy w ramach komentarza zamieszczonego w komunikacie Komisji Europejskiej.

Tzw. Droga ku cyfrowej dekadzie to program polityczny wspólnoty zainicjowany w 2021 roku. Ma regulować współpracę krajów europejskich pod kątem celów wyznaczonych w zakresie transformacji cyfrowej. Ich monitorowaniu służy Digital Economy and Society Index.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na