Deloitte zapowiada niemal 10-krotny wzrost wartości rynku digital twin

  • W ciągu 5 lat rynek związany z technologią cyfrowego bliźniaka urośnie z 3,8 do 35,8 miliarda dolarów.
  • W 2022 roku rozwiązanie będzie wykorzystywane przez 70% producentów.
  • Szybki rozwój digital twin jest możliwy m.in. dzięki większej liczbie danych i łatwiejszemu dostępowi do mocy obliczeniowej.
  • Deloitte w raporcie „Trendy Technologiczne 2020” podkreśla też znaczenie zaufania do technologii i informatykę afektywną jako ważne kwestie w najbliższym czasie.
business man use augmented mixed virtual reality integrate artificial intelligence combine deep, machine learning, digital twin, 5G, industry 4.0 technology to improve management efficiency quality

Według prognozy, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu rynku wykorzystującego technologię cyfrowego bliźniaka wyniesie do 2025 roku 38%. To oznacza wzrost wartości z 3,8 miliarda dolarów w 2019 roku do 35,8 miliarda w 2025. Używając rozwiązania digital twin, tworzy się wirtualną kopię fizycznego obiektu lub procesu, która rejestruje wszystko, co dzieje się z oryginalną wersją – a to pozwala np. przewidywać przebieg eksploatacji. Według Deloitte’a, cyfrowy bliźniak jest jednym z ważnych technologicznych trendów 2020 roku. Choć sama koncepcja nie jest nowa, w najbliższym czasie jej rozwój powinien przyśpieszyć w związku z rosnącymi możliwościami modelowania, zaawansowaniem czujników IoT i infrastruktury obliczeniowej. Znaczenie ma również łatwiejszy dostęp do digital twin także dla mniejszych rynkowych graczy. Według przywołanego w dokumencie wyniku badań IDC, za 2 lata 40% dostawców platform IoT połączy je z programami do modelowania, żeby pomóc tworzyć cyfrowe bliźniaki. W 2022 roku 70% producentów będzie korzystało z tej technologii, żeby oceniać scenariusze i symulować procesy.

The concept of automation in oil and gas industry
(graf. Adobe Stock)

Zmiany umożliwiające szybszy wzrost rynku digital twin

Cyfrowy bliźniak jest przydatny przy prototypowaniu oraz w predictive maintenance. Dzięki czujnikom, maszyny i produkty mogą przekazywać informacje o wydajności w czasie rzeczywistym. Technologia funkcjonuje m.in. w sektorze motoryzacyjnym i lotniczym, gdzie cyfrowy bliźniak pozwala optymalizować łańcuch wartości, a także wprowadzać zmiany w produktach. Przyśpieszenie rozwoju technologii staje się możliwe dzięki nowym źródłom danych: sensorom IIoT, systemom LIDAR używającym światła lasera czy FLIR wykorzystującym podczerwień. Nie bez znaczenia są same urządzenia – czujniki maleją i tanieją, więc może ich być więcej niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnim czasie poszerzyły się możliwości integrowania cyfrowego i rzeczywistego świata dzięki usprawnieniom w technologiach sieciowych oraz za sprawą łatwiej dostępnej mocy obliczeniowej. Również wizualizacja danych sprzyja wprowadzaniu digital twin w przedsiębiorstwach.

Problemy z wdrażaniem technologii

Algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego potrzebne do wprowadzania cyfrowego bliźniaka w firmie wymagają dużej liczby danych, które nierzadko bywają uszkodzone, niekompletne lub niekonsekwentnie gromadzone. Dlatego, według twórców raportu, firmy powinny zawczasu dbać o jakość danych, nawet jeśli jeszcze nie korzystają z digital twin, ale mogą chcieć robić to w przyszłości. Warto dopilnować tego aspektu zwłaszcza w obszarach, w których jest najwięcej problemów, a koszty przestoju mogą być bardzo wysokie. Problemy dotyczą nie tylko kompletności danych, ale też ich dokładności, która czasem nie jest możliwa w 100%. Istnieją obiekty, gdzie nie da się umieścić czujników w najlepszym położeniu pod kątem zbierania informacji – np. w samochodach sensorów nie przypina się na oponach, ale wewnątrz pojazdów.

digital twin car
(graf. Adobe Stock)

Trendy Technologiczne 2020

Przygotowany przez Deloitte raport „Trendy Technologiczne 2020” wskazuje jeszcze, że istotną rolę w tym roku odegra zaufanie do nowych technologii oraz tzw. informatyka afektywna zajmująca się tworzeniem platform AI rozpoznających emocje użytkowników i reagujących na nie. Empatia technologiczna, jako jeden z istotnych problemów w bliskiej perspektywie, pojawiła się też podczas relacjonowanej przez nas w styczniu konferencji IDC Predictions 2020.