Przejdź do treści

Czytamy Białą Księgę Rozwoju Przemysłu


  • W dokumencie znalazło się ponad 300 uwag zgłoszonych przez firmy i organizacje branżowe.
  • Wnioski z Białej Księgi posłużą do opracowania Polityki Przemysłowej Polski.
  • Opisujemy, jakie przeszkody w rozwoju przemysłu wskazali przedsiębiorcy. Poniżej także link do źródłowego dokumentu.

Biała Księga Rozwoju Przemysłu została opracowana na podstawie 333 zgłoszeń zawierających informacje o barierach rozwoju sektora produkcyjnego oraz uwzględniających propozycje zmian w tej dziedzinie. Autorami uwag są przedstawiciele biznesu, organizacje branżowe i pozarządowe – publikację można znaleźć w serwisie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wnioski z przesłanych ankiet oraz konsultacji ze związkami pracodawców posłużą do przygotowania założeń Polityki Przemysłowej Polski. Jak wspominaliśmy, zgodnie z zapowiedzią Wiceministra Rozwoju, Roberta Tomanka, robocza wersja dokumentu ma być gotowa pod koniec kwietnia.

Bariery rozwoju firm produkcyjnych

Przedstawiciele 13 (z 22) branż sektora wytwórczego zgłosili, że na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników. Inny problem to trudności z dostępem do korzystnego finansowania działalności gospodarczej i prac badawczo-rozwojowych – np. w formie grantów lub nisko oprocentowanych pożyczek. Firmy pisały o problemach z gospodarowaniem odpadami oraz o skomplikowanym i długotrwałym załatwianiu formalności w instytucjach administracji państwowej lub samorządowej. Przedsiębiorcy przypomnieli również komplikacje związane z dużą liczbą aktów prawnych i niedogodności przepisów prawa pracy.

Problemy specyficzne dla poszczególnych branż

Dla firm zajmujących się chemią wyzwanie stanowi azjatycka konkurencja, z kolei producenci kosmetyków potrzebują pomocy w dostosowaniu się do założeń unijnego tzw. Zielonego Ładu. Wytwórcy wyrobów drewnianych chcieliby, żeby resztki z produkcji płyt drewnopochodnych były uznawane za produkt uboczny lub biomasę. Natomiast firmy z branży teleinformatycznej oczekują ułatwień w angażowaniu się w projekty badawcze Unii Europejskiej.

„Plan dla pracy i rozwoju”

Polityka Przemysłowa Polski stanie się częścią „Planu dla Pracy i Rozwoju” stworzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. „Plan” obejmuje trzy mechanizmy: „Bezpośrednią pomoc”, czyli działania dla przedsiębiorstw, które ucierpiały w czasie pandemii, „Nowy kierunek” dla tych, które potrzebują restrukturyzacji z innych przyczyn oraz „Impuls rozwojowy”. W skład ostatniego elementu wejdzie opisywana Polityka Przemysłowa Polski, jak również Polska Strefa Inwestycji i inne rządowe granty.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na