Przejdź do treści

Czysta energia w Europejskim Zielonym Ładzie


  • Europejski Zielony Ład zakłada zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i czystych paliw w sektorze energetycznym.
  • Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe powinny rezygnować z węgla.
  • W branżach trudnych do elektryfikacji Unia Europejska stawia na wodór.

Jednym z głównych celów Europejskiego Zielonego Ładu jest dekarbonizacja systemu energetycznego, czyli wygaszenie źródeł opierających się na węglu. Komisja Europejska w tym zakresie planuje jak najszersze wykorzystanie źródeł odnawialnych, np. słońca i wiatru, a także zwiększanie efektywności energetycznej. Z tego powodu przyjęła program inwestycji w czystą energię ułatwiający odbudowanie gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19, tworzenie nowych miejsc pracy i konkurowanie firmom w najważniejszych branżach.

Źródła energii

Istotną rolę odegra integracja sektora energetycznego, która spowoduje większą wydajność systemów i niższe koszty eksploatacji. Wraz ze zwiększaniem udziału OZE, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe powinny odchodzić od stosowania węgla czy gazu. Tam, gdzie będzie to trudne, bądź niemożliwe, zastosowanie znajdą czyste paliwa, jak np. wodór odnawialny, zrównoważone biopaliwa i biogaz. Z kolei transport ma w coraz większym stopniu opierać się na pojazdach na prąd. Unia Europejska proponuje promocję m.in. pomp ciepła, niskotemperaturowych procesów przemysłowych oraz pieców elektrycznych.

Wodór – kluczowe paliwo

Według specjalistów UE, paliwem przyszłości jest wodór, który da się wykorzystać w sektorach nienadających się do elektryfikacji. KE stawia więc na rozwój odnawialnych źródeł surowca, produkowanego przy pomocy energii wiatrowej i słonecznej. Jak wynika z planów Wspólnoty, w latach 2025–2030 wodór stanie się częścią systemu energetycznego z produkcją sięgającą 10 milionów ton rocznie. Wdrażaniem technologii wodorowych do 2030 roku zajmuje się np. Europejski Sojusz na Rzecz Czystego Wodoru, który skupia przemysł, a także krajowe i lokalne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Do Sojuszu należą m.in. Grupa Azoty, największy wytwórca wodoru w Polsce, i Solaris – producent elektrycznych autobusów.


Dostarczanie czystej i taniej energii to jedno z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, o którym piszemy w serii „Green Deal”. Dotychczas przybliżaliśmy zagadnienia ekofabryk i gospodarki neutralnej dla klimatu. W następnych publikacjach skupimy się na efektywności energetycznej budynków oraz przejściu przemysłu do gospodarki o obiegu zamkniętym. Zielony Ład jest jednym ze strategicznych obszarów działania Platformy Przemysłu Przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na