Przejdź do treści

Gospodarka neutralna dla klimatu


  • Do 2050 roku kraje Unii Europejskiej mają osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto.
  • Największe wyzwanie w tym zakresie stoi przed energetyką.
  • UE stawia na odnawialne źródła energii.
  • Przybliżamy założenia Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej.

Celem strategii Komisji Europejskiej jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Emisja netto nie oznacza, że kraje UE nie będą produkowały gazów szklarniowych w ogóle, tylko że pochłanianych będzie co najmniej tyle substancji, co emitowanych do atmosfery. Kluczową rolę odegra sektor energetyczny, który obecnie produkuje 75% gazów cieplarnianych w Unii. KE zakłada, że 3 dekady wystarczą do zmniejszenia zużycia energii (cieplnej i elektrycznej) o połowę w porównaniu z rokiem 2005. Pomóc mają: lepsza efektywność energetyczna budynków, cyfryzacja i automatyka domowa. Ważne będą odnawialne źródła energii – zarówno dostarczane bezpośrednio gospodarstwom domowym i firmom, jak i używane w celu produkcji paliw bezemisyjnych i surowców dla przemysłu. W kontekście OZE liczą się prosumenci, tj. konsumenci produkujący energię i lokalne społeczności promujące instalację paneli fotowoltaicznych czy siłowni wiatrowych.

Transport

W krajach Unii Europejskich nacisk będzie położony na wykorzystywane nisko- i bezemisyjnych pojazdów, np. samochodów elektrycznych. Strategia w dłuższej perspektywie przewiduje wprowadzanie technologii opartych na wodorze (jak np. statki wykorzystujące ogniwa paliwowe). Z kolei lotnictwo przejdzie na bio- i e-paliwa. Zmiany dotyczą też przestrzeni miejskiej – powstanie więcej ścieżek rowerowych, a promowane będą: ruch pieszy, czysty transport publiczny, dostarczanie towarów dronami i współużytkowanie aut i jednośladów.

Przemysł

W obszarze wytwórczości Zielony Ład zakłada mniejszą ilość zużywanych materiałów, głównie dzięki ich ponownemu użyciu i recyklingowi. Jak zauważają autorzy strategii, z transformacją w kierunku bezemisyjności wiąże się potrzeba modernizacji istniejących instalacji lub ich całkowita wymiana. Unia Europejska stawia również na cyfryzację i automatyzację, które zwiększą konkurencyjność oraz efektywność przedsiębiorstw i doprowadzą do redukcji emisji gazów szklarniowych. Ważny jest także rozwój odpowiedniej infrastruktury, np. inteligentnych sieci dystrybucji energii elektrycznej i danych oraz rurociągów wodorowych.

Biomasa

W rolnictwie i leśnictwie zwiększyć się ma rola biomasy, czyli materii organicznej pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, która ulega biodegradacji. Biomasa może być przekształcona w biopaliwa i biogaz, a po oczyszczeniu da się ją transportować przez sieć gazową zamiast gazu ziemnego. Zastąpi też materiały wysokoemisyjne, w szczególności w sektorze budowlanym, ale również w tekstyliach, bioplastikach i kompozytach. Zwiększy się skala wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, jednak to wymaga wcześniejszego rozwiązania takich problemów, jak brak odpowiednich technologii, nierentowność, bariery regulacyjne w niektórych państwach członkowskich oraz niewielkie poparcie społeczne dla takiego rozwiązania.

Nowoczesna, konkurencyjna i neutralna dla klimatu gospodarka jest częścią Zielonego Ładu, który stanowi jeden ze strategicznych obszarów działania Platformy Przemysłu Przyszłości. W cyklu „Green Deal” chcemy krok po kroku wyjaśniać założenia Europejskiego Zielonego Ładu i przybliżać ich wpływ na działalność przedsiębiorstw. Na kolejne czwartki planujemy informacje poświęcone dostarczaniu czystej energii i przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na