Przejdź do treści

Czujniki internetu rzeczy w sieciach ciepłowniczych i wodociągach


  • Spółki Orange i Veolia zapowiedziały współpracę w Projekcie Smart City.
  • Przedsięwzięcie dotyczy monitorowania miejskiej infrastruktury za pomocą sensorów IoT.
  • Firmy mają za sobą pilotaż, którym potwierdziły właściwą łączność sensorów.

Przedsiębiorstwa planują prace nad usługami z zakresu zarządzania wodociągami. Poprawę wydajności infrastruktury oraz szybkie reagowanie na awarie i nieszczelności w instalacjach umożliwi użycie IoT do wykrywania różnić pomiędzy wskazaniami wodomierzy głównych a liczników w mieszkaniach. Sensory internetu rzeczy będą stosowane również do oceny jakości wody. Veolia i Orange skoncentrują się na zdalnym odczycie zużycia oraz budowie aplikacji dla klientów – dzięki oprogramowaniu użytkownicy zyskają dostęp do danych o instalacji zbieranych przez czujniki.

Smart Energy

Drugim elementem kooperacji spółek jest wykorzystanie IoT w infrastrukturze ciepłowniczej i energetycznej. Oczujnikowanie instalacji pozwoli sterować regulatorami grzewczymi, monitorować działanie sieci czy wydajność energetyczną budynków. Firmy zamierzają przygotować platformę dla przedsiębiorstw przemysłowych, umożliwiającą zarządzanie zużyciem energii. Dotychczas spółki współdziałały w ramach pilotażu prowadzonym w tarnogórskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Pierwsze przedsięwzięcie ułatwiło zweryfikowanie poprawności komunikacji urządzeń. Kolejnym krokiem jest instalacja „inteligentnych” wodomierzy w 16 tys. punktów odczytu w Tarnowskich Górach, Miasteczku Śląskim i Woźnikach.

Dane w chmurze

Na początku roku Tauron testowo uruchomił platformę MDM wykorzystującą chmurę do przetwarzania danych z sensorów internetu rzeczy. Informacje są zbierane co kwadrans i dotyczą zużycia prądu, poziomów napięcia oraz przerw w dostawie energii. Platforma umożliwia wgląd do danych klientom firmy. Pierwszy etap prac nad narzędziem zakończył się w połowie 2018 roku. W ramach badań przemysłowych badacze z Politechniki Opolskiej i Politechniki Częstochowskiej współdziałali ze spółką w celu opracowania modeli matematycznych i założeń architektury systemu. O systemach łączących dostawców produktów i usług z odbiorcami pisaliśmy w artykule pt. „Cyfrowe platformy IoT – nieunikniona perspektywa”.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na