Przejdź do treści

We Wrocławiu chmura obliczeniowa przetwarza dane z liczników prądu


  • Tauron, we współpracy z Future Processing oraz politechnikami z Częstochowy i Opola, przygotował platformę analizującą informacje pochodzące z liczników prądu.
  • Dane umożliwiają planowanie remontów i monitorowanie ruchu w sieci elektrycznej.
  • Po pilotażowym wdrożeniu na Dolnym Śląsku spółka planuje wprowadzić system w kolejnych regionach.

Tauron pilotażowo uruchomił Platformę MDM, która przetwarza w chmurze dane zbierane z ponad 400 tysięcy inteligentnych liczników rozmieszczonych na terenie Wrocławia. Urządzenia co 15 minut udostępniają informacje o zużyciu energii elektrycznej, jakości prądu (o poziomie napięcia i przerwach w dostawie). Każdego dnia przyrządy pomiarowe przesyłają około 35 milionów odczytów – miesięcznie jest ich ponad miliard, ilość danych wynosi około 1 terabajta. Przedsiębiorstwo zakłada, że wnioski wyciągnięte z informacji zbieranych w chmurze pomogą przy decydowaniu o inwestycjach w sieć dystrybucji, planowaniu remontów i prac konserwacyjnych. Pozwolą też usprawnić procesy dzięki informacjom o stanie i ruchu w sieci przesyłowej oraz obciążeniach. Z kolei klienci dostają stały wgląd do swojego zużycia prądu i danych o wykorzystywanych taryfach.

3 etapy prac

Wdrożenie systemu we Wrocławiu jest trzecim etapem prac nad tym rozwiązaniem. W pierwszej fazie związanej z badaniami Tauron z uczelniami technicznymi w Częstochowie i Opolu opracowywał wzory i modele matematyczne, jak również przygotowywał założenia dotyczące struktury Platformy MDM i standardów bezpieczeństwa przechowywania i analizy danych w chmurze. Do drugiej części działań włączył się kolejny konsorcjant, gliwicka firma Future Processing, jej zadaniem było wdrożenie modeli matematycznych opracowanych przez politechniki oraz sporządzenie koncepcji architektury systemu, np. schematów przepływu danych. Po przetestowaniu urządzeń i oprogramowania na Dolnym Śląsku – teraz spółka energetyczna planuje dodanie nowych modułów i rozszerzenie zastosowania platformy na całym obszarze działania Tauronu Dystrybucji.

Pomiary w sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Metering z Buczka (woj. łódzkie) skorzystało z transferu technologii (zakupu rozwiązania od jego autorów), żeby usprawnić odczyt liczników w sieci wodociągowej. W pierwszej kolejności firma wdrożyła interaktywną mapę odczytową ułatwiającą zlokalizowanie poszczególnych urządzeń pomiarowych. Następnie wprowadziła technologię aktywnego monitorowania sieci, dzięki niej liczniki nie odczytują danych raz w miesiącu, tylko codziennie, co zwiększa dokładność pomiarów, a także pomaga w diagnozie wycieków lub nieszczelnych instalacji.

Zagadnienie transferów technologii, a także komercjalizacji i wdrożeń efektów badań naukowych przybliża Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w publikacji przygotowanej we współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Wydawnictwo jest dostępne w serwisie NCBR-u.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na