Cyfryzacja łańcuchów wartości w klastrach – poradnik Platformy Przemysłu Przyszłości

  • Jeśli chodzi o istniejące sposoby digitalizacji, w Krajowych Klastrach Kluczowych dominuje model Portera polegający na nakładaniu technologii na obecne procesy.
  • Najpopularniejsze technologie używane w zrzeszeniach firm to platformy komunikacyjne a także aplikacje wspomagające zarządzanie.
  • Eksperci PPP przygotowali katalog działań ułatwiających kompleksową cyfryzację łańcuchów wartości klastrów.
  • Poniżej publikujemy link do pełnej i skróconej wersji opracowania.

W badaniu dotyczącym poziomu cyfryzacji łańcuchów wartości w organizacjach przedsiębiorców wzięły udział Krajowe Klastry Kluczowe, tj. przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności w regionach. Jeśli chodzi o przyjęte sposoby digitalizacji, połowa respondentów wykorzystuje tzw. model Portera, czyli nakłada technologie na istniejące procesy biznesowe. 30% tworzy treści cyfrowe, przetwarza je, gromadzi i udostępnia, a 10% stosuje nowe rozwiązania do zmian modelu działania przedsiębiorstw w ramach łańcucha wartości klastra.

(Wyniki ankiety dla pytania dotyczącego modeli cyfryzacji – graf. PPP)

Technologie stosowane w łańcuchach wartości

Jeśli chodzi o wykorzystanie poszczególnych technologii w klastrach, największą popularnością cieszą się platformy komunikacyje – używa ich 46% ankietowanych. 38% deklaruje stosowania programów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem, z kolei 31% wdrożyło narzędzia z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Ankietowani przyznali, że w łańcuchach wartości nie korzystają z blockchainu (76%), sztucznej inteligencji i big data (38%).

(Poziom wykorzystania technologii w łańcuchach wartości klastrów – graf. PPP)

Jakie kroki powinny podjąć klastry?

Grupa ds. cyfryzacji łańcuchów wartości powołana przez Platformę Przemysłu Przyszłości, opracowała katalog działań umożliwiających wdrażanie przekształceń w ramach zrzeszeń przedsiębiorców. Propozycje zostały zebrane w 11 grupach odnoszących się m.in. do identyfikacji barier, tworzenia map drogowych transformacji cyfrowej łańcuchów wartości, stopniowego wdrażania maszyn i technologii przemysłu 4.0, strategicznego planowania zmian w organizacji, a także używania nowoczesnych rozwiązań w celu włączania klastrów w globalne sieci współpracy.

(Ramy transformacji cyfrowej – graf. PPP)

Poradnik dotyczący cyfryzacji łańcuchów wartości

„Poradnik dotyczący cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach” mogą Państwo pobrać logując się w Platformie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości. Z kolei wersja skrócona raportu jest dostępna w naszej Bibliotece 4.0. Poprzednio publikowaliśmy opracowania poświęcone monitoringowi krajowych, a także zagranicznych źródeł w zakresie kompetencji potrzebnych w gospodarce 4.0.