Przejdź do treści

Coboty w przedsiębiorstwie budowlanym


  • Grupa DWD z branży budowlanej w zeszłym roku zainstalowała dwa roboty współpracujące.
  • Pierwsze urządzenie zastępuje pracowników w spawaniu aluminiowych elementów, a drugie samodzielnie obsługuje kilka maszyn.
  • Przedsiębiorstwo planuje kolejne wdrożenia, m.in. w lakierni proszkowej.

Firma od ubiegłego roku korzysta z dwóch modeli cobotów, różniących się przede wszystkim udźwigiem – jeden może podnieść 12,5 kilograma, drugi – 16 kg. Jak tłumaczy Robert Mróz, prezes Zarządu DWD BauTech, pierwszy służy do spawania aluminiowych części używanych w systemach oddymiania, wchodzących w skład infrastruktury bezpieczeństwa pożarowego. Współwłaściciel Grupy DWD wśród zalet robotyzacji procesu spojenia wymienia dużą dokładność i usunięcie błędów, co zwiększa pewność, że klapy instalowane przez firmę na dachach obiektów przemysłowych w odpowiednim czasie otworzą się, żeby odprowadzić dym i ułatwić ewakuację budynków. Zastosowanie cobota pozwala też chronić pracowników DWD, bo obrabiane cieplnie aluminium powoduje wydzielanie toksyn.

Obsługa maszyn

Drugi robot współpracujący działa w obszarze budownictwa infrastrukturalnego, gdzie obsługuje maszyny zajmujące się wykrawaniem czy znakowaniem laserowym części używanych m.in. w systemach odwodnienia mostów i wiaduktów. Gniazdo produkcyjne modelu UR16e jest ustawione tak, żeby urządzenie miało swobodny dostęp do wszystkich maszyn, co zwiększyło wydajność, bo dotąd tę pracę wykonywało 4 pracowników. Jak uzupełnia Mróz, obecnie z cobotem pracuje jedna osoba, z kolei druga zajmuje się wyłącznie dostarczaniem materiałów do obróbki. Podsumowując wdrożenia, prezes Zarządu DWD Bautech dodaje, że urządzenia pomagają zachować ciągłość produkcji i utrzymać łańcuchy dostaw. Firma planuje robotyzację kolejnych obszarów, np. malowania proszkowego.

Rynek cobotów

W 2019 roku firmy produkcyjne zainstalowały 18 tysięcy maszyn współpracujących, rok wcześniej – 11 tysięcy. Pavel Bezucký, dyrektor regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Universal Robots zaznacza, że w czasie pandemii zwiększyło się zainteresowanie robotyzacją procesów, a dalszemu rozwojowi dziedziny sprzyjają potrzeby większej elastyczności i bezpieczeństwa działań, a także chęć poradzenia sobie z brakiem lub rotacją pracowników. Zdaniem Bezucký’ego globalny rynek cobotów będzie rósł o 25-30% rocznie, co potwierdzają prognozy analityków ABI Research, którzy szacują, że średnioroczny wzrost w tym obszarze wyniesie 32,5% – od 600 milionów dolarów w 2021 roku do 8 miliardów w 2030.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na