Przejdź do treści

CEBioForum – o czym mówili eksperci?


Inkubator Innowacyjności 4.0 skupia się na wsparciu podmiotów, które mają wyniki prac badawczo-rozwojowych na poziomie bliskim wdrożeniu. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, specjalistka w obszarze prawa własności intelektualnej, wyjaśniała, że Inkubator dofinansowuje prace przedwdrożeniowe, a także udziela wsparcia merytorycznego w obszarze prawa, ekonomii czy marketingu. Z kolei Anna Dmochowska omówiła bariery we współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych dotyczące badań i rozwoju. Jej zdaniem, przeszkody dotyczą m.in. finansów – przez długi czas problemem były osobne mechanizmy wsparcia obu typów organizacji, co powodowało zamykanie się na kooperację w ramach projektu. Ekspertka w obszarze zarządzania podkreślała, że nowa polityka finansowania promująca konsorcja naukowo-przemysłowe pomaga w przełamaniu barier.

In Technology Research Facility: Chief Engineer Stands in the Middle of the Lab and Uses Tablet Computer. Team of Industrial Engineers, Developers Work on Engine Design Use Digital Whiteboard and Computers
(fot. Getty Images)

Nowe rozwiązania biotechnologiczne

Doktor biologii molekularnej, Jakub Urbański, tłumaczył, że innowacje w biotechnologii są zazwyczaj nowymi produktami lub technologiami umożliwiającymi zmianę sposobu wytwarzania (np. na bardziej wydajny lub zrównoważony środowiskowo) już istniejących wyrobów. Na ogół innowacje w branży są wynikiem badań podstawowych, czyli działań podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy. Zdaniem naukowca przełomowe rozwiązania biotechnologiczne powstają tam, gdzie spotykają się różne dyscypliny:

Dzięki nieortodoksyjnemu podejściu patrzymy na dziedziny nauki czy przemysłu w niewyuczony sposób, co pozwala nam robić rzeczy, które nie przyszłyby do głowy praktykom danej specjalności – zaznaczał. – Myślenie interdyscyplinarne jest warunkiem rozwoju i wdrażania innowacji do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw.

żarówka wykonana ze świecących linii
(graf. Getty Images)

PACTT

Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii skupia przedstawicieli z całej Polski, obecnie członków jest 77 i są to nie tylko różnego typu uczelnie, ale również instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe – mówiła Marta Majewska, broker technologii. PACTT jest oddolną inicjatywą kilku szkół wyższych, a jego cele obejmują: integrację środowiska specjalizującego się w transferze wiedzy i technologii, wymianę dobrych praktyk, rozwój kompetencji, jak również kooperację wyników badań naukowych. Jedno z głównych przedsięwzięć Porozumienia jest one stop shop zorganizowany we współpracy z polskim oddziałem firmy Pfizer. Punkt kompleksowej obsługi daje m.in. dostęp do projektów i wynalazków oraz raportów.

Female technicians working in a hospital repairshop for medical devices
(fot. Getty Images)

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Działania Sieci Badawczej Łukasiewicz – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii przybliżał Michał Malewicz, doktor biologii molekularnej:

PORT zajmuje się rozwijaniem nowych technologii na potrzeby przemysłu – to zarówno prowadzenie badań podstawowych, jak i różnego rodzaju wdrożeń i aplikacji. Koncentrujemy się na kilku tematykach – prowadzimy badania z zakresu nauki o życiu i biotechnologii, mamy centrum inżynierii materiałowej i diagnostyki populacyjnej.

laboranci
(fot. Adobe Stock)

CEBioForum

Spotkanie dotyczące ośrodków badawczych zostało przygotowane w ramach Central European BioForum, tj. corocznych konferencji i targów realizowanych od 2000 roku (wcześniej pod nazwą Bio-Forum). Organizatorzy planują kolejne konferencje, obejmujące kwestie badań klinicznych oraz prawa i etyki. Pierwsze wydarzenia z cyklu były prowadzone w Łodzi, ich pomysłodawcą był prof. Tadeusz Pietrucha, biotechnolog i współzałożyciel spółki Mabion – o firmie pisaliśmy w kontekście współpracy z amerykańskim Novavaxem obejmującej produkcję szczepionek przeciw COVID-19.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: