Przejdź do treści

CEBioForum – o czym mówili eksperci?


  • Uczestnicy spotkania poznali sczegóły działania Inkubatora Innowacyjności, Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, a także Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.
  • Ekspert biologii molekularnej wyjaśniał na czym polegają innowacje z zakresu biotechnologii.
  • Podsumowujemy wydarzenie „Ośrodki badawcze” zorganizowane w ramach Central European BioForum. Patronem tegorocznych spotkań jest Platforma Przemysłu Przyszłości.

Inkubator Innowacyjności 4.0 skupia się na wsparciu podmiotów, które mają wyniki prac badawczo-rozwojowych na poziomie bliskim wdrożeniu. Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, specjalistka w obszarze prawa własności intelektualnej, wyjaśniała, że Inkubator dofinansowuje prace przedwdrożeniowe, a także udziela wsparcia merytorycznego w obszarze prawa, ekonomii czy marketingu. Z kolei Anna Dmochowska omówiła bariery we współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych dotyczące badań i rozwoju. Jej zdaniem, przeszkody dotyczą m.in. finansów – przez długi czas problemem były osobne mechanizmy wsparcia obu typów organizacji, co powodowało zamykanie się na kooperację w ramach projektu. Ekspertka w obszarze zarządzania podkreślała, że nowa polityka finansowania promująca konsorcja naukowo-przemysłowe pomaga w przełamaniu barier.

Nowe rozwiązania biotechnologiczne

Doktor biologii molekularnej, Jakub Urbański, tłumaczył, że innowacje w biotechnologii są zazwyczaj nowymi produktami lub technologiami umożliwiającymi zmianę sposobu wytwarzania (np. na bardziej wydajny lub zrównoważony środowiskowo) już istniejących wyrobów. Na ogół innowacje w branży są wynikiem badań podstawowych, czyli działań podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy. Zdaniem naukowca przełomowe rozwiązania biotechnologiczne powstają tam, gdzie spotykają się różne dyscypliny:

Dzięki nieortodoksyjnemu podejściu patrzymy na dziedziny nauki czy przemysłu w niewyuczony sposób, co pozwala nam robić rzeczy, które nie przyszłyby do głowy praktykom danej specjalności – zaznaczał. – Myślenie interdyscyplinarne jest warunkiem rozwoju i wdrażania innowacji do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw.

PACTT

Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii skupia przedstawicieli z całej Polski, obecnie członków jest 77 i są to nie tylko różnego typu uczelnie, ale również instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe – mówiła Marta Majewska, broker technologii. PACTT jest oddolną inicjatywą kilku szkół wyższych, a jego cele obejmują: integrację środowiska specjalizującego się w transferze wiedzy i technologii, wymianę dobrych praktyk, rozwój kompetencji, jak również kooperację wyników badań naukowych. Jedno z głównych przedsięwzięć Porozumienia jest one stop shop zorganizowany we współpracy z polskim oddziałem firmy Pfizer. Punkt kompleksowej obsługi daje m.in. dostęp do projektów i wynalazków oraz raportów.

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Działania Sieci Badawczej Łukasiewicz – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii przybliżał Michał Malewicz, doktor biologii molekularnej:

PORT zajmuje się rozwijaniem nowych technologii na potrzeby przemysłu – to zarówno prowadzenie badań podstawowych, jak i różnego rodzaju wdrożeń i aplikacji. Koncentrujemy się na kilku tematykach – prowadzimy badania z zakresu nauki o życiu i biotechnologii, mamy centrum inżynierii materiałowej i diagnostyki populacyjnej.

CEBioForum

Spotkanie dotyczące ośrodków badawczych zostało przygotowane w ramach Central European BioForum, tj. corocznych konferencji i targów realizowanych od 2000 roku (wcześniej pod nazwą Bio-Forum). Organizatorzy planują kolejne konferencje, obejmujące kwestie badań klinicznych oraz prawa i etyki. Pierwsze wydarzenia z cyklu były prowadzone w Łodzi, ich pomysłodawcą był prof. Tadeusz Pietrucha, biotechnolog i współzałożyciel spółki Mabion – o firmie pisaliśmy w kontekście współpracy z amerykańskim Novavaxem obejmującej produkcję szczepionek przeciw COVID-19.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na