Przejdź do treści

Budowanie kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie


Innowacyjność stanowi jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa. W ostatnich latach termin ten zyskał na znaczeniu ze względu na mnogość działań podejmowanych przez firmy, zmierzających do rozwoju wszystkich sektorów gospodarki, społeczeństwa, a także jego pojedynczych jednostek.

Skutki prowadzonych przedsięwzięć są szczególnie widoczne w obrębie organizacji, które cechują się wysoką kulturą innowacyjności, dzięki czemu odnotowują szybszy rozwój gospodarczy, przejawiający się zdolnością przedsiębiorstw do konkurowania na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak nie byłoby to możliwe bez udziału kreatywnych jednostek – pracowników organizacji, którzy mogą stanowić zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne źródło innowacji. W erze gospodarki opartej na wiedzy, to kreatywność tych ostatnich stanowi o sile i potencjale danej organizacji. Właśnie ta forma budowy szeroko pojętej postawy innowacyjnej jest silnie osadzona w jej kulturze organizacyjnej, a jednocześnie ucieleśniona poprzez wykorzystywany schemat budowy relacji interpersonalnych.

Zdaniem KPMG główny wpływ na kształtowanie kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie mają działania i decyzje podejmowane przez kadrę kierowniczą. Liderzy, chcąc inspirować zmiany kulturowe, powinni rozpocząć od określenia fundamentalnych elementów, które są szczególnie istotne dla danej organizacji, a w konsekwencji decydują o jej pozycji na rynku. Proces ten związany jest z systematycznym monitorowaniem sytuacji zarówno w branży, jak i pozostałych sektorach przemysłu, a także kontrolowaniem sygnałów o zachodzących w organizacji zmianach.

W ujęciu ogólnym organizacja, która pozyskuje i wdraża innowacje, powinna wyróżniać się zwartym, zintegrowanym systemem wartości, skłonnością do podejmowania ryzyka, koncentracją na budowie wartości w perspektywie długofalowej, wysoką tolerancją niepewności, elastycznością w podejmowanych decyzjach i działaniach, zdolnością do przystosowania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, a także zorientowaniem na utalentowanych pracowników.

Autorka: Izabela Karwala – ekspertka współpracująca z FPPP – rozwija wątek budowania kultury innowacyjności w jednym z artykułów eksperckich dostępnych w Platformie e-learningowej FPPP.
Pełna treść dostępna pod adresem: https://elearning.przemyslprzyszlosci.gov.pl/budowanie-kultury-innowacyjnosci-w-przedsiebiorstwie/


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na