Przejdź do treści

Blockchain i inteligentne algorytmy w spółce IDEAS NCBR

  • W ośrodku badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powstały 3 grupy robocze.
  • Zespoły zajmą się projektami obejmującymi inteligentne kontrakty, kryptowaluty, jak również sztuczną inteligencję.
  • Oceną możliwości komercjalizacji projektów grup zajmie się rada naukowa.
sztuczna inteligencja

Jak pisaliśmy w maju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło ośrodek IDEAS NCBR, który ma na celu zwiększenie liczby projektów badawczo-rozwojowych uwzględniających wykorzystanie sztucznej inteligencji, podniesienie poziomu kompetencji specjalistów AI oraz popularyzację współpracy nauki z biznesem. W spółce zaczęły działać pierwsze grupy robocze. Dodatkowo w ramach IDEAS powołano radę naukową zajmującą się oceną innowacyjności przedsięwzięć, a także podejmowanych procesów badawczych. Prof. Piotr Sankowski, prezes zarządu spółki, wyjaśnia, że dzięki temu projektowane rozwiązania będą miały duże szanse komercjalizacji.

(graf. Getty Images)

Zakres działań zespołów

Nowo utworzone grupy robocze zajmą się algorytmami sztucznej inteligencji, strukturami danych, a także cyfrowymi walutami i smart kontraktami. O obszarach prac mówił prof. Stefan Dziembowski, kierujący pracami grupy skoncentrowanej na łańcuchu blokowym:

Wybrane tematy badawcze związane są bezpośrednio z dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi moimi oraz Piotra Sankowskiego. Moje zainteresowania naukowe dotyczą kryptografii, a w szczególności zagadnień związanych z zapobieganiem atakom fizycznym na urządzenia kryptograficzne, oraz z technologią blockchain. To obiecujące obszary, które z biegiem czasu zyskiwać będą na znaczeniu.

Blockchain
(graf. Adobe Stock)

Blockchain w łańcuchach dostaw

Według analityków Accenture oparta na blockchainie tożsamość cyfrowa przedsiębiorstw, towarów i miejsc w łańcuchach dostaw, umożliwi sprawdzanie pochodzenia produktów i monitorowania ich drogi od zakładu produkcyjnego. Wpływ blockchainu na łańcuchy dostaw ocenili badacze z Korei Południowej i Indii – ich model wykazał, że blockchain ułatwia nie tylko ustalenie historii produktu, ale też daje dostęp do ustaleń wszystkim uczestnikom wymiany handlowej. Szerzej o wykorzystaniu rozproszonych rejestrów w przedsiębiorstwach pisaliśmy w artykule pt. „Blockchain w biznesie może stać się tak powszechny, jak maile”.