Przejdź do treści

Raport o transformacji technologicznej w polskich przedsiębiorstwach


  • Prezentujemy wyniki badania „Bariery i trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce”. Publikacja omawia powody wprowadzania zmian w organizacjach, a także związane z nimi wyzwania. Raport można pobrać poniżej.

Polskie firmy uważają transformację za konieczność – cyfryzacja umożliwia utrzymanie rynkowej pozycji, ale także daje szansę na rozwój przedsiębiorstwa. Menadżerowie podkreślają przy tym, że nie jest ona celem samym w sobie, ale narzędziem do osiągnięcia innych zamierzeń. Jeśli chodzi o korzyści z wprowadzania zmian, dzielą się one na trzy kategorie: dla firmy, dla klientów i dla pracowników. Podobnie jest w przypadku barier zmian – mogą być zewnętrzne, związane z organizacją przedsiębiorstwa lub zatrudnionymi. 36% respondentów ocenia, że jest na zaawansowanym etapie wdrażania przekształceń, 12% na co dzień wykorzystuje technologie w niemal wszystkich aspektach działań. Jak dodają ankietowani, ich firmy są na podobnym poziomie digitalizacji co rodzima konkurencja i nieco niższym od zagranicznych rywali. Publikacja zawiera również informacje o tym, kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwach oraz o związanych z nimi wyzwaniach biznesowych.

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Humanites wzięli udział przedstawiciele średnich i dużych firm działających w Polsce. Platforma Przemysłu Przyszłości jest partnerem opracowania.

Pobierz raport
Zgadzam się na

Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na