Przejdź do treści

Bardzo popularna „Szybka ścieżka – Agrotech”: aplikacje 13-krotnie przekroczyły zakładany budżet


  • Firmy i instytuty zainteresowane rozwojem rolniczych innowacji złożyły 185 wniosków na kwotę 1,3 miliarda złotych.
  • Organizatorzy wstępnie zakładali wsparcie na poziomie 100 milionów złotych.
  • W tej chwili, jak dowiedzieliśmy się, trwa formalna ocena aplikacji.
  • Piszemy, kiedy poznamy zwycięskie projekty i czy jest możliwe poszerzenie budżetu konkursu.

Jak zauważa dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojciech Kamieniecki, duże zainteresowanie z pewnością świadczy o tym, że trafiliśmy z naszą inicjatywą, finansowaną z Funduszy Europejskich, w ważną potrzebę rynkową. Rozpoczęliśmy pierwszy etap oceny zgłoszeń. Spodziewamy się, że wyłonione projekty przyczynią się do modernizacji gospodarstw zgodnie z celami rolnictwa 4.0, ale też do sukcesów naukowych w dziedzinach wskazanych w agendzie konkursu.

Po formalnym sprawdzeniu wszystkich aplikacji NCBR podejmie decyzję o ewentualnym powiększeniu założonego budżetu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej 90 dni od momentu zakończenia przyjmowania wniosków. Dokumenty można było przysyłać do 6 listopada, zatem wyniki będą znane na początku lutego.

Rolnictwo 4.0

Celem „Agrotechu” jest stymulowanie innowacji w rolnictwie, związanych m.in. z automatyzacją, cyfryzacją produkcji, zrównoważonym wytwarzaniem i tzw. smart fields, czyli wspomaganym komputerowo gospodarowaniem. Według profesora Michała Wieczorowskiego, szefa zespołu przygotowującego w konkursie wytyczne Business Technology Roadmaps, nowoczesne rolnictwo to już osobna dziedzina:

Rolnictwo 4.0 nie jest zapożyczeniem z przemysłu 4.0, ale gałęzią gospodarki nastawioną na korzystanie z automatyzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji, maszynowych systemów wizyjnych oraz analityki big data – uzasadnia naukowiec.

W zespole, który opracował BTR, działali specjaliści z Sieci Badawczej Łukasiewicz: Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych (tu pod kierunkiem Łukasza Łowińskiego) i z Instytutu Obróbki Plastycznej (doktor Jacek Borowski). Warunki konkursu określające, jakie obszary rozwiązań z danej branży mogą dostać dofinansowanie i na jakich zasadach, pomagał zdefiniować również doktor Marcin Płóciennik z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Dodatkowo w powstanie Business Technology Roadmaps była zaangażowana Fundacja ALTUM – Instytut Analiz Strategicznych.

Współpraca NCBR-u i PPP

Przed złożeniem wniosków przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w „Szybkiej ścieżce – Agrotechu” uczestniczyli w szkoleniach przygotowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Spotkania prowadziła Dorota Toczyska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Razem z Centrum wypracowaliśmy ramowy model współpracy – dodaje członek zarządu Platformy, Paweł Nowak. – W zakresie kształtowania narzędzi finansowania transformacji cyfrowej opiera się on na precyzyjnej identyfikacji potrzeb firm, konsultacjach i pozyskiwaniu partnerstw eksperckich w obszarach technologicznych.

Wcześniej pisaliśmy w serwisie o szkoleniach odnośnie konkursu „Szybka ścieżka – urządzenia grzewcze”. W dwóch rundach zakończonego już projektu dofinansowanie na łączną kwotę 50 milionów złotych zdobyło 15 aplikacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na