Przejdź do treści

Akademia Menadżera Innowacji – rusza rekrutacja do V edycji programu


Dotychczasowe zainteresowanie udziałem w Akademii Menadżera Innowacji (AMI) było tak duże, że już 14 września 2022 r. rusza kolejny nabór wniosków do piątej już edycji AMI – autorskiego programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem Akademii jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Udział w programie mogą wziąć zarówno firmy z sektora MŚP, jak i przedstawiciele dużych przedsiębiorstw. Rekrutacja potrwa do 14 października 2022 r, a zajęcia rozpoczną się jeszcze w grudniu br. i zakończą w czerwcu przyszłego roku.

Akademia Menadżera Innowacji to projekt szkoleniowo-doradczy PARP, współfinansowany ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Program odpowiada na potrzeby przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach. W zrealizowanych już wcześniej – trzech edycjach programu AMI – udział wzięło 261 osób z 80 przedsiębiorstw.

– Do udziału w AMI zapraszamy przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji, zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost rentowności firmy. Akademia Menadżera Innowacji to pierwszy autorski program doradczo-szkoleniowy w Polsce. Do 9 września br. prowadziliśmy nabór do IV edycji programu, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się ponad 150 osób z 53 firm. Z powodu dużej liczby chętnych postanowiliśmy zorganizować V edycję, w ramach której nabór do projektu będzie kontynuowany. Firmy mogą zgłaszać się od 14 września do 14 października br., a V edycja programu będzie realizowana już od grudnia br. i potrwa do czerwca 2023 r. – podkreśla prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski.

Udział w AMI może wziąć każde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę i wielkość. Maksymalny, możliwy poziom dofinansowania wynosi 80% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku dużych firm. Uczestnicy Akademii Menadżera Innowacji w ramach programu biorą udział w kompleksowym programie wykładów i warsztatów. Część szkoleniowa to dwudniowe zjazdy (czwartki i piątki), podczas których uczestnicy biorą udział w wykładach i warsztatach. W celu wymiany doświadczeń uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły. W V edycji, podobnie jak w edycji IV, pierwszy i ostatni zjazd (tj. otwierający i zamykający) planowane są w formie stacjonarnej w Warszawie. Pozostałe zjazdy odbędą się w formie zdalnej.

Program AMI to także część doradcza, w ramach której przedsiębiorstwo współpracuje z wybranym przez firmę doradcą. Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymują nawet do 120 godzin doradztwa, a mikroprzedsiębiorstwa mają do wyboru 120 lub 50 godzin. Dodatkowo firmy uczestniczące w programie będą miały przeprowadzone badanie innowacyjności metodą Innovation Health Check (IHC), otrzymają dostęp do Bazy Wiedzy AMI oraz certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu. Podstawą programu AMI będą obszary: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał i zasoby oraz procesy. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa lub od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Liczba miejsce jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat AMI.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na