Przejdź do treści

ABI Research zbadało, o ile wzrosną w ciągu 5 lat wydatki na bezpieczeństwo IoT


  • Nakłady w obszarach wymagających najwyższych zabezpieczeń wzrosną do 2026 roku z 2,4 miliarda dolarów do 10,8 miliarda.
  • Internet rzeczy na świecie to obecnie 8,6 miliarda połączeń – wynika z raportu ABI Research „Connected & protected: The vulnerabilities and opportunities of IoT security”.
  • Czasem trudnością w zabezpieczaniu urządzeń działających w IoT są ich ograniczone możliwości przetwarzania danych oraz niska moc obliczeniowa.

Jak wynika z raportu, liczba połączeń IoT do 2026 roku wzrośnie na świecie prawie trzykrotnie – do 23,6 miliarda. Oznacza to równocześnie większą liczbę zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa i większą liczbę luk w zabezpieczeniach. Autorzy raportu tłumaczą, że część urządzeń ma ograniczone możliwości przetwarzania i moc obliczeniową, a producenci sprzętu czasem dopuszczają ryzyko, kosztem lepszej ochrony. Luki są dużym wyzwaniem dla firm i użytkowników końcowych oraz dla dostawców usług IoT, operatorów platform i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem.

Wydatki wzrosną zależnie od obszaru

W konsekwencji wzrostu liczby połączeń IoT wzrosną wydatki na ich zabezpieczanie. Z danych ABI Research wynika, że do 2026 r. rozwiną się z 4 miliardów dolarów do 16,8 miliarda. Raport dzieli rynki IoT na trzy klastry: wymagające niskich zabezpieczeń (m.in. rolnictwo, sprzęt gospodarstwa domowego, inteligentne oświetlenie uliczne, śledzenie zwierząt domowych), potrzebujące umiarkowanych zabezpieczeń (komercyjna automatyzacja budynków, zarządzanie flotą, liczniki gazu, nadzór wideo, inteligentne liczniki i wodomierze) oraz wymagające wysokiego poziomu zabezpieczeń (bankomaty, monitorowanie sprzętu medycznego, inteligentny transport, monitorowanie pacjentów). Ostatnia z wymienionych części rynku, czyli związana z wysokim poziomem zabezpieczeń, wygeneruje też najwyższe wydatki na ten cel – raport mówi o wzroście z 2,4 miliarda dolarów do 10,8 miliarda za 5 lat.

Coraz więcej ataków

Z „Barometru cyberbezpieczeństwa 2021” przygotowanego przez firmę KPMG wynika, że w 2020 r. w Polsce 64% przedsiębiorstw zanotowało co najmniej jeden incydent dotyczący cyberbezpieczeństwa. To o 10 pp. więcej niż w 2019. Rodzime firmy najbardziej obawiają się wycieku danych z powodu złośliwego oprogramowania, wyłudzania haseł i innych danych uwierzytelniających oraz utraty nośników lub urządzeń mobilnych z danymi. Prawie co piąta firma zaobserwowała w zeszłym roku wzrost liczby cyberataków, takiego doświadczenia nie sygnalizuje 4% przedsiębiorstw. 58% respondentów uważa, że pandemia COVID-19 spowodowała wzmożone ryzyko ataków w sieci, jednak na zwiększenie budżetu finansującego cyberbezpieczeństwo zdecydowało się tylko 23% firm.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na