Przejdź do treści

30 milionów złotych na dofinansowanie innowacji. Wnioski można składać od 12 lipca


  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa dostaną wsparcie na zakup urządzeń.
  • Pieniądze będą miały szansę zainwestować także w patenty, licencje i doradztwo.
  • Pojedynczy biznes może liczyć na kwotę do 10 milionów złotych.
  • Konkurs prowadzą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Cały budżet postępowania to 30 milionów złotych, jednak MFiPR zapowiada, że może on zostać podwojony. Organizatorzy od razu zakładają utworzenie rezerwowej listy projektów, którym postarają się zapewnić finansowanie. Do konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” warto, żeby zgłaszały się firmy, które chciałyby kupić lub samodzielnie skonstruować maszyny, urządzenia, linie produkcyjne albo technologiczne. Pieniądze wolno wydać też na patenty, licencje, know-how i inne prawa własności intelektualnej oraz na usługi doradcze służące przygotowaniu wdrożenia. Pomoc pochodzi z Unii Europejskiej z programu Polska Wschodnia. Nie oznacza to jednak, że konkurs został pomyślany wyłącznie pod kątem firm ze wschodnich rejonów kraju – chodzi o to, że procentowy udział dofinansowania projektów jest wyższy na wschodzie (50%) niż w innych województwach (zwykle 30-40%).

Szybki konkurs

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyjaśnia, że budżet konkursu utworzono jeszcze z programu na lata 2014-2020, ponieważ zostały w nim pieniądze – a można je wykorzystać do końca 2023 roku. W związku z tymi okolicznościami postępowanie musi zostać przeprowadzone sprawnie, aby zdążyć przed terminem dyktowanym przez Komisję Europejską. W tym samym celu organizatorzy wykluczyli inwestycje o charakterze budowlanym, np. dotyczące hal produkcyjnych. Przedsiębiorcy powinni skupić projekty na maszynach i urządzeniach sprzyjających unowocześnianiu organizacji. Jarosińska-Jedynak zaznacza, że innowacyjność nie musi tutaj mieć wymiaru regionalnego, wystarczy zmiana na skalę przedsiębiorstwa. PARP będzie przyjmowała wnioski od 12 lipca do 5 sierpnia.

Cyfryzacja i B+R za 1,75 mld euro

MFiPR ogłosiło też, że w latach 2021-2027 do województwa pomorskiego powinno trafić ponad 1,75 miliarda euro w ramach europejskiej polityki spójności. Resort podpisał w tej sprawie kontrakt programowy z miejscowym Urzędem Marszałkowskim. Umowa stanie się przedmiotem negocjacji z KE. Podobną procedurę przechodzi każde z 16 województw. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ekologię, energetykę, edukację i kwestie społeczne. Kluczowymi celami mają być prace badawczo-rozwojowe, budowa niskoemisyjnej gospodarki, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz tzw. włączenie społeczne. Po akceptacji ze strony władz UE polscy urzędnicy będą mogli przydzielać budżety do poszczególnych działań i rozpisywać konkursy.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na