22 grudnia premiera Platformy Cyfrowej – medium przemysłowego dla firm

  • Platforma Cyfrowa to kolejna inicjatywa Platformy Przemysłu Przyszłości, która wesprze przedsiębiorstwa w technologicznym i organizacyjnym rozwoju.
  • PC opracowaliśmy m.in. z myślą o firmach chcących poszerzać kompetencje lub zmieniać model biznesowy.
  • Serwis ułatwi nawiązywanie współpracy z partnerami, zdobywanie wiedzy oraz wyszukiwanie mechanizmów finansowania.
  • Szczegóły na temat PC poznają Państwo podczas Kongresu Przemysłu Przyszłości zaplanowanego na 22 grudnia – tego samego dnia będzie można zakładać konta w PC.
inżynier używający laptopa

Kongres Przemysłu Przyszłości będzie poświęcony m.in. premierze Platformy Cyfrowej – internetowego serwisu dla przedsiębiorców chcących unowocześniać swoje firmy pod kątem organizacyjnym, biznesowym i technologicznym. Funkcjonalności i zasady działania PC przybliżą eksperci PPP. Uczestnicy wydarzenia poznają również laureatów konkursu Fabryka Przyszłości. Kongres, zaplanowany na 22 grudnia o 14:00, będzie prowadzony w formie hybrydowej – transmisję planujemy zarówno w portalu PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl, jak i w mediach społecznościowych.

Nie tylko cyfryzacja

Dzięki narzędziom i usługom Platformy Cyfrowej, użytkownicy zdobędą potrzebne informacje o wdrażaniu przemysłu przyszłości oraz poszerzą kompetencje pracowników. Jak tłumaczy Robert Kroplewski, kierownik Projektu PC w PPP, w przedsięwzięciu nie chodzi wyłącznie o scyfryzowanie łańcuchów wartości, firm czy linii produkcyjnych, ale o pokazanie menadżerom szans wynikających ze zmian, metod uniknięcia długu technologicznego czy zwiększenia potencjału w rywalizacji z zagranicznymi firmami. PC ułatwi również procesy związane z wprowadzaniem gospodarki obiegu zamkniętego czy nowych modeli biznesowych.

(Funkcjonalności PC – graf. PPP)

Cele Platformy Cyfrowej Przemysłu Przyszłości

Główne zadanie Platformy Cyfrowej, jak inicjatywy non-profit, to pomoc dla sektora przemysłowego i usługowego we wszystkich fazach rozwoju w zakresie m.in. cyfryzacji, kompetencji przyszłości i ochrony klimatu:

W tym przypadku przez przemysł przyszłości rozumiemy nie tylko „twardy przemysł”, infrastrukturalny, który wykorzystuje narzędzia cyfrowe nawet dla celów oferowania produktów analogowych. Chodzi także o usługi, które wspierają tworzenie nowych produktów, najlepiej systemowych, powstających w ramach łańcuchów kooperacyjnych. Polskim problemem jest relacja B2B, często jesteśmy tylko podwykonawcami dla innych organizacji, dlatego nasza Platforma Cyfrowa ma pomagać rozwijać umiejętności budowy konsorcjów i wielopodmiotowych systemów współpracy z jednoczesnym znajdowaniem własnego miejsca w łańcuchach wartości – zaznacza Robert Kroplewski, który jednocześnie pełni obowiązki pełnomocnika ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego.

grafika ilustrująca połączenia pomiędzy ludźmi na świecie
(graf. Getty Images)

„Cyfrowy bliźniak rynku”

Przedstawiciele firm i organizacji będą mogli rejestrować się w nowym serwisie, aby informować o usługach, ofertach i specjalizacjach, a także profilować swoje potrzeby. Platforma Cyfrowa, jak podkreślają jej autorzy, ma być „cyfrowym bliźniakiem rynku” – umożliwiając użytkownikom znajdowanie partnerów oraz dostarczając wiedzę o aktualnych trendach w gospodarce. Współpracy w zakresie poszczególnych zagadnień posłużą panel zapytań i wirtualne grupy robocze.

Platforma Cyfrowa ma 4 funkcje:

  • integracyjna – łączenie środowiska przedsiębiorców i innowatorów
  • narzędziowa – usługi z zakresu podnoszenia kompetencji i transformacji
  • informacyjna – opracowania, case studies, grupy robocze
  • łącząca – zachęcanie użytkowników do kooperacji, poznawania się oraz przechodzenia do fazy projektowania współpracy czy tworzenia produktów.
Modern Factory Office Meeting Room: Busy Diverse Team of Engineers, Managers and Investors Talking at Conference Table, Use Interactive TV, Analyze, Find Solutions, Debate and Discuss Engine Concept
(fot. Getty Images)

Kogo zapraszamy do Platformy Cyfrowej?

Serwis powstał z myślą o pracownikach sektora przemysłu, odbiorcach technologii, a zwłaszcza o mikro, małych i średnich firmach, dla których transformacja cyfrowa bywa szczególnie trudna, rodząc obawy przed wprowadzaniem nowych rozwiązań:

Z tego powodu angażujemy również dostawców technologii i namawiamy ich, żeby prezentowali swoją ofertę, ale w sposób rzeczowy, a nie reklamowy. Celem ma być udowodnienie przydatności zastosowań do realnych potrzeb konkretnych przedsiębiorców. Takie działania wymagają wsparcia złożonych podmiotów w rodzaju Hubów Innowacji Cyfrowych, klastrów, uczelni czy centrów kompetencji. Zaangażują się także instytucje finansujące. W Platformie Cyfrowej aktywni będą eksperci i doradcy, wspierający metodyczny proces transformacji, od uświadamiania, ukierunkowania, przez planowanie, aż do testowania i wdrożeń – argumentuje Kroplewski.

(Dla kogo jest Platforma Cyfrowa? – graf. PPP)

Platforma Cyfrowa, E-learning Przemysłu Przyszłości i PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl

Administratorzy profili organizacji będą mogli rozpoczynać i prowadzić procesy transformacji cyfrowej swoich przedsiębiorstw. Dla tych, którzy chcą lepiej zapoznać się z tematami przekształceń w obszarach technologii, organizacji, modeli biznesowych, gospodarki obiegu zamkniętego czy rozwoju kadr – eksperci PPP przygotowali szkolenia przybliżające: pojęcia związane z cyfryzacją, etapy procesu transformacji oraz metody wyboru lidera zmiany. Z kolei z poradnika transformacji cyfrowej przedsiębiorcy dowiedzą się o szczegółach etapów zmian w kierunku zaawansowanej produkcji. To treści dostępne w Platformie Cyfrowej, a pochodzące z E-learningu Przemysłu Przyszłości, czyli jednego z naszych trzech serwisów internetowych. Trzecim jest portal PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl, pełniący funkcję informacyjno-ekspercką. EPP to serwis edukacyjny, natomiast debiutująca 22 grudnia Platforma Cyfrowa będzie serwisem proponującym sprofilowane narzędzia i usługi wykorzystywane przez społeczność użytkowników.