Przejdź do treści

22 grudnia premiera Platformy Cyfrowej – medium przemysłowego dla firm


  • Platforma Cyfrowa to kolejna inicjatywa Platformy Przemysłu Przyszłości, która wesprze przedsiębiorstwa w technologicznym i organizacyjnym rozwoju.
  • PC opracowaliśmy m.in. z myślą o firmach chcących poszerzać kompetencje lub zmieniać model biznesowy.
  • Serwis ułatwi nawiązywanie współpracy z partnerami, zdobywanie wiedzy oraz wyszukiwanie mechanizmów finansowania.
  • Szczegóły na temat PC poznają Państwo podczas Kongresu Przemysłu Przyszłości zaplanowanego na 22 grudnia – tego samego dnia będzie można zakładać konta w PC.

Kongres Przemysłu Przyszłości będzie poświęcony m.in. premierze Platformy Cyfrowej – internetowego serwisu dla przedsiębiorców chcących unowocześniać swoje firmy pod kątem organizacyjnym, biznesowym i technologicznym. Funkcjonalności i zasady działania PC przybliżą eksperci PPP. Uczestnicy wydarzenia poznają również laureatów konkursu Fabryka Przyszłości. Kongres, zaplanowany na 22 grudnia o 14:00, będzie prowadzony w formie hybrydowej – transmisję planujemy zarówno w portalu PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl, jak i w mediach społecznościowych.

Nie tylko cyfryzacja

Dzięki narzędziom i usługom Platformy Cyfrowej, użytkownicy zdobędą potrzebne informacje o wdrażaniu przemysłu przyszłości oraz poszerzą kompetencje pracowników. Jak tłumaczy Robert Kroplewski, kierownik Projektu PC w PPP, w przedsięwzięciu nie chodzi wyłącznie o scyfryzowanie łańcuchów wartości, firm czy linii produkcyjnych, ale o pokazanie menadżerom szans wynikających ze zmian, metod uniknięcia długu technologicznego czy zwiększenia potencjału w rywalizacji z zagranicznymi firmami. PC ułatwi również procesy związane z wprowadzaniem gospodarki obiegu zamkniętego czy nowych modeli biznesowych.

Cele Platformy Cyfrowej Przemysłu Przyszłości

Główne zadanie Platformy Cyfrowej, jak inicjatywy non-profit, to pomoc dla sektora przemysłowego i usługowego we wszystkich fazach rozwoju w zakresie m.in. cyfryzacji, kompetencji przyszłości i ochrony klimatu:

W tym przypadku przez przemysł przyszłości rozumiemy nie tylko „twardy przemysł”, infrastrukturalny, który wykorzystuje narzędzia cyfrowe nawet dla celów oferowania produktów analogowych. Chodzi także o usługi, które wspierają tworzenie nowych produktów, najlepiej systemowych, powstających w ramach łańcuchów kooperacyjnych. Polskim problemem jest relacja B2B, często jesteśmy tylko podwykonawcami dla innych organizacji, dlatego nasza Platforma Cyfrowa ma pomagać rozwijać umiejętności budowy konsorcjów i wielopodmiotowych systemów współpracy z jednoczesnym znajdowaniem własnego miejsca w łańcuchach wartości – zaznacza Robert Kroplewski, który jednocześnie pełni obowiązki pełnomocnika ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego.

„Cyfrowy bliźniak rynku”

Przedstawiciele firm i organizacji będą mogli rejestrować się w nowym serwisie, aby informować o usługach, ofertach i specjalizacjach, a także profilować swoje potrzeby. Platforma Cyfrowa, jak podkreślają jej autorzy, ma być „cyfrowym bliźniakiem rynku” – umożliwiając użytkownikom znajdowanie partnerów oraz dostarczając wiedzę o aktualnych trendach w gospodarce. Współpracy w zakresie poszczególnych zagadnień posłużą panel zapytań i wirtualne grupy robocze.

Platforma Cyfrowa ma 4 funkcje:

  • integracyjna – łączenie środowiska przedsiębiorców i innowatorów
  • narzędziowa – usługi z zakresu podnoszenia kompetencji i transformacji
  • informacyjna – opracowania, case studies, grupy robocze
  • łącząca – zachęcanie użytkowników do kooperacji, poznawania się oraz przechodzenia do fazy projektowania współpracy czy tworzenia produktów.

Kogo zapraszamy do Platformy Cyfrowej?

Serwis powstał z myślą o pracownikach sektora przemysłu, odbiorcach technologii, a zwłaszcza o mikro, małych i średnich firmach, dla których transformacja cyfrowa bywa szczególnie trudna, rodząc obawy przed wprowadzaniem nowych rozwiązań:

Z tego powodu angażujemy również dostawców technologii i namawiamy ich, żeby prezentowali swoją ofertę, ale w sposób rzeczowy, a nie reklamowy. Celem ma być udowodnienie przydatności zastosowań do realnych potrzeb konkretnych przedsiębiorców. Takie działania wymagają wsparcia złożonych podmiotów w rodzaju Hubów Innowacji Cyfrowych, klastrów, uczelni czy centrów kompetencji. Zaangażują się także instytucje finansujące. W Platformie Cyfrowej aktywni będą eksperci i doradcy, wspierający metodyczny proces transformacji, od uświadamiania, ukierunkowania, przez planowanie, aż do testowania i wdrożeń – argumentuje Kroplewski.

Platforma Cyfrowa, E-learning Przemysłu Przyszłości i PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl

Administratorzy profili organizacji będą mogli rozpoczynać i prowadzić procesy transformacji cyfrowej swoich przedsiębiorstw. Dla tych, którzy chcą lepiej zapoznać się z tematami przekształceń w obszarach technologii, organizacji, modeli biznesowych, gospodarki obiegu zamkniętego czy rozwoju kadr – eksperci PPP przygotowali szkolenia przybliżające: pojęcia związane z cyfryzacją, etapy procesu transformacji oraz metody wyboru lidera zmiany. Z kolei z poradnika transformacji cyfrowej przedsiębiorcy dowiedzą się o szczegółach etapów zmian w kierunku zaawansowanej produkcji. To treści dostępne w Platformie Cyfrowej, a pochodzące z E-learningu Przemysłu Przyszłości, czyli jednego z naszych trzech serwisów internetowych. Trzecim jest portal PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl, pełniący funkcję informacyjno-ekspercką. EPP to serwis edukacyjny, natomiast debiutująca 22 grudnia Platforma Cyfrowa będzie serwisem proponującym sprofilowane narzędzia i usługi wykorzystywane przez społeczność użytkowników.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na