Przejdź do treści

21 września poznamy pierwszą Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości


  • Regionalne zespoły złożone z przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, zajmujące się rozwojem przemysłu 4.0, powstaną w całej Polsce.
  • Ich rolą będzie opiniowanie programów wsparcia transformacji cyfrowej i promowanie nowoczesnych, biznesowych rozwiązań.
  • Pierwsza grupa zostanie powołana w Wielkopolsce, po inauguracji swojej działalności wybierze prezydium i przyjmie plan prac.
  • W ramach wydarzenia planujemy dyskusję na temat cyfrowych zmian w gospodarce.

Pierwsze regionalne forum Platformy Przemysłu Przyszłości przedstawimy 21 września w Poznaniu. W skład Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wejdą przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy, którzy dobrze znają lokalny rynek i sytuację firm.

Zależy nam na tym, żeby Rady wspierały Platformę swoim spojrzeniem z perspektywy danego regionu. Będziemy do nich zapraszali m.in. przedstawicieli organizacji zrzeszających biznes, takich jak klastry i izby. Zadaniem PPP, nakierowanym na unowocześnianie i rozwój polskiego przemysłu, jest pozyskiwanie precyzyjnych informacji z rynku oraz przekształcanie ich w użyteczną wiedzę. Ona z kolei posłuży m.in. właściwemu tworzeniu i wykorzystywaniu instrumentów finansowego wsparcia transformacji cyfrowej – wyjaśnia prezes Platformy Przemysłu Przyszłości.

Andrzej Soldaty zapowiada, że w październiku zostanie powołana druga Regionalna Rada, tym razem na Podlasiu. Trwają też przygotowania do utworzenia podobnych grup na Dolnym Śląsku i Zachodnim Pomorzu. Jak uzupełnia Paweł Nowak, który w PPP koordynuje powstawanie ciał doradczych, skupiając autorytety regionalne, Rady pomogą wyznaczać kierunki dla lokalnych działań, a także precyzyjnie wskazywać potencjał i potrzeby przedsiębiorców. Dzięki ekspertom proces kształtowania polityki innowacyjnej oprzemy o doświadczenia firm działających na rynku – uzasadnia członek zarządu Platformy.

Zadania Regionalnych Rad

Fora złożone ze specjalistów powstaną we wszystkich województwach. Regionalne Rady będą prowadziły przedsięwzięcia promujące rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0, zajmą się również opiniowaniem programów wsparcia transformacji cyfrowej. Przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do praktyków i naukowców z doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii oraz do warsztatów i szkoleń. Eksperci pomogą im w opracowywaniu strategii transformacji cyfrowej dopasowanych do sytuacji konkretnych podmiotów.

Program Polski Przemysł Przyszłości

Regionalne fora są realizacją programu Polski Przemysł Przyszłości rozwijającego ekosystem przemysłu 4.0. Poza wojewódzkimi zespołami w programie działają organizacje, które dysponują wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami biznesowymi oraz instytucje takie jak PARP czy NCBR, przygotowujące finansowanie dla firm unowocześniających swoje procesy i produkty. Przedsiębiorcy dołączą też do grup badawczych, przez co pomogą w gromadzeniu aktualnych danych o stanie przemysłu 4.0 w Polsce.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na