21 września poznamy pierwszą Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości

  • Regionalne zespoły złożone z przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, zajmujące się rozwojem przemysłu 4.0, powstaną w całej Polsce.
  • Ich rolą będzie opiniowanie programów wsparcia transformacji cyfrowej i promowanie nowoczesnych, biznesowych rozwiązań.
  • Pierwsza grupa zostanie powołana w Wielkopolsce, po inauguracji swojej działalności wybierze prezydium i przyjmie plan prac.
  • W ramach wydarzenia planujemy dyskusję na temat cyfrowych zmian w gospodarce.
Stare Miasto w Poznaniu

Pierwsze regionalne forum Platformy Przemysłu Przyszłości przedstawimy 21 września w Poznaniu. W skład Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wejdą przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy, którzy dobrze znają lokalny rynek i sytuację firm.

Zależy nam na tym, żeby Rady wspierały Platformę swoim spojrzeniem z perspektywy danego regionu. Będziemy do nich zapraszali m.in. przedstawicieli organizacji zrzeszających biznes, takich jak klastry i izby. Zadaniem PPP, nakierowanym na unowocześnianie i rozwój polskiego przemysłu, jest pozyskiwanie precyzyjnych informacji z rynku oraz przekształcanie ich w użyteczną wiedzę. Ona z kolei posłuży m.in. właściwemu tworzeniu i wykorzystywaniu instrumentów finansowego wsparcia transformacji cyfrowej – wyjaśnia prezes Platformy Przemysłu Przyszłości.

Andrzej Soldaty zapowiada, że w październiku zostanie powołana druga Regionalna Rada, tym razem na Podlasiu. Trwają też przygotowania do utworzenia podobnych grup na Dolnym Śląsku i Zachodnim Pomorzu. Jak uzupełnia Paweł Nowak, który w PPP koordynuje powstawanie ciał doradczych, skupiając autorytety regionalne, Rady pomogą wyznaczać kierunki dla lokalnych działań, a także precyzyjnie wskazywać potencjał i potrzeby przedsiębiorców. Dzięki ekspertom proces kształtowania polityki innowacyjnej oprzemy o doświadczenia firm działających na rynku – uzasadnia członek zarządu Platformy.

Zadania Regionalnych Rad

Fora złożone ze specjalistów powstaną we wszystkich województwach. Regionalne Rady będą prowadziły przedsięwzięcia promujące rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0, zajmą się również opiniowaniem programów wsparcia transformacji cyfrowej. Przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do praktyków i naukowców z doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii oraz do warsztatów i szkoleń. Eksperci pomogą im w opracowywaniu strategii transformacji cyfrowej dopasowanych do sytuacji konkretnych podmiotów.

(Rady będą jednym z elementów systemu, który ma wpłynąć na upowszechnienie nowych technologii w polskich firmach – graf. Eurostat)

Program Polski Przemysł Przyszłości

Regionalne fora są realizacją programu Polski Przemysł Przyszłości rozwijającego ekosystem przemysłu 4.0. Poza wojewódzkimi zespołami w programie działają organizacje, które dysponują wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami biznesowymi oraz instytucje takie jak PARP czy NCBR, przygotowujące finansowanie dla firm unowocześniających swoje procesy i produkty. Przedsiębiorcy dołączą też do grup badawczych, przez co pomogą w gromadzeniu aktualnych danych o stanie przemysłu 4.0 w Polsce.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór