Przejdź do treści

ZAPOWIEDŹ: Jesienna propozycja FPPP dla klastrów


W ramach swojej oferty Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) planuje realizację kilku przedsięwzięć kierowanych do koordynatorów i przedsiębiorstw działających w klastrach. Celem organizowanych działań jest wsparcie klastrów w zakresie planowania cyfrowej i zielonej transformacji oraz pomoc w przygotowaniu do nowej perspektywy finansowej UE 2021-27.

Tegoroczna jesień zapowiada bardzo intensywne działania FPPP w zakresie wsparcia klastrów. Planowane działania w kilku przypadkach będą dotyczy upublicznienia rezultatów prac grup ekspertów, które zostały podjęte jeszcze na początku tego roku i stanowią kontynuację działań zrealizowanych w ubiegłym roku. Jakie działania przewidziano w okresie od września do grudnia br.?

W pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane narzędzia diagnostyczne, które posłużą do bieżącej samooceny stanu cyfryzacji i poziomu wykorzystania zielonych rozwiązań w przedsiębiorstwach klastrowych. W chwili obecnej trwają ostatnie już prace programistyczne nad 2 narzędziami informatycznymi do zautomatyzowanego przeprowadzania benchmarkingu cyfrowego i zielonego. Przedsiębiorstwa po zalogowaniu się do Platformy Cyfrowej FPPP otrzymają unikatową możliwość przeprowadzenia darmowego testu swojego przedsiębiorstwa i oceny jego pozycji względem konkurencji. Pierwszy pilotaż nowych narzędzi zostanie przeprowadzony już we wrześniu, a na początku listopada planowany jest termin oddania docelowej wersji. Zachęcamy przedsiębiorstwa do kontaktu i udziału w pilotażowym testowaniu narzędzi benchmarkingowych (piotr.kryjom@fppp.gov.pl ).

Równocześnie trwają prace grupy ekspertów w zakresie przygotowania praktycznego przewodnika w zakresie wykorzystania foresightu technologicznego. Przewodnik skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MSP, które poszukują narzędzi do śledzenia kierunków rozwoju technologii swoich branżach i chciałyby wykorzystywać nowe lub planowane technologie do zmiany swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. Przewodnik będzie zawierał konkretne przykłady zastosowania foresightu technologicznego do rozwiązywania problemów, z którymi mają do czynienia managerowie. Planowany termin publikacji to koniec bieżącego roku.

Oprócz działań analityczno-diagnostycznych FPPP planuje przeprowadzenie serii warsztatów skierowanych dla koordynatorów klastrów. W ramach bezpośrednich spotkań ekspertów z przedstawicielami klastrów FPPP przedstawi praktyczny wpływ zastosowania omawianego wcześniej foresightu technologicznego na rozwój łańcuchów wartości w klastrze, a także zostaną przybliżone możliwości zastosowania technologii blockchain do poprawy jego stabilności i efektywności. Dwa warsztaty w tym zakresie są planowane w październiku i listopadzie br.

Bardzo interesująco zapowiada się konfrontacja kompetencji cyfrowych w zakresie obsługi dużych zbiorów danych, ich wizualizacji i programowania pomiędzy polskimi koordynatorami klastrów i ich kolegami z Europy. FPPP w ramach projektu ERASMUS PLUS wraz ze swoim partnerem planuje przeprowadzenie 2 warsztatów, które mają w rezultacie doprowadzić do opracowania przewodnika po wybranych kompetencjach cyfrowych oraz internetowego weryfikatora kompetencji cyfrowych, który po dokonaniu analizy indywidualnych umiejętności będzie w stanie w zautomatyzowany sposób zarekomendować spersonalizowaną ścieżkę rozwoju w zakresie wybranych kompetencji cyfrowych dla pracowników biur koordynatorów klastrów. Międzynarodowe warsztaty dla koordynatorów zaplanowano na przełomie września i października, a upublicznienie przewodnika oraz weryfikatora na styczeń 2023 r.

Dla osób, które poszukują informacji na temat najnowszych technologii zostanie opracowany Nawigator technologiczny. W ramach jego formuły będzie możliwość wykorzystania wielokryterialnej wyszukiwarki, która doprowadzi zainteresowaną osobę do poszukiwanych informacji oraz oprócz opisu samej technologii pokaże praktyczne możliwości jej zastosowania i umożliwi przetestowania jej za pomocą darmowego demonstratora. Zachęcamy dostawców technologii do kontaktu z FPPP, który zainteresowani są prezentacją swoich rozwiązań w bezpłatnej formie demonstracyjnej. Planowany termin oddania do użytku Nawigatora technologicznego do koniec br.

Uruchomienie nowej perspektywy finansowej na jesieni będzie także wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy będą poszukiwali bieżącej informacji na temat uruchamianych konkursów. Zachęcamy do korzystania z opracowanego przez FPPP Nawigatora finansowego (link), który zawiera zaktualizowane informacje na temat dotacji, instrumentów zwrotnych i inwestycyjnych oraz ulg i zwolnień podatkowych służących finansowania cyfrowej i zielonej transformacji.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej działania spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Zachęcamy do aktywnego udziału w planowanych przedsięwzięciach. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami – piotr.kryjom@fppp.gov.pl.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na