Przejdź do treści

Zajęcia z chmury obliczeniowej


  • Akademia Leona Koźmińskiego we współpracy z GFT Poland i Google Cloud przygotowała zajęcia obejmujące tematykę narzędzi cloud computingu.
  • Kurs uwzględnia zagadnienia przetwarzania danych, a także kompetencji miękkich.
  • W tekście piszemy również o podobnych kierunkach studiów zorganizowanych przez inne uczelnie.

GFT Poland we współpracy z Google Cloud oraz Akademią Leona Koźmińskiego uruchamia jednoroczne studia podyplomowe, których celem jest dostarczenie szerokiej wiedzy technicznej oraz kompetencji praktycznych z obszaru cloud computingu. Program przewiduje 200 godzin dydaktycznych realizowanych w czasie weekendowych spotkań on-line. Słuchacze zapoznają się z zasadami poruszania się w środowisku chmurowym z wykorzystaniem najpopularniejszych usług, narzędzi i technologii związanych z big data, sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, sieciami komputerowymi oraz bezpieczeństwem. Częścią studiów będą warsztaty dotyczące kompetencji miękkich. Rozpoczęcie zajęć jest zaplanowane na październik.

Region Google Cloud w Polsce

W kwietniu amerykańska firma technologiczna uruchomiła region Google Cloud, czyli infrastrukturę przetwarzającą dane i stanowiącą część globalnej sieci firmy udostępniającej usługi chmury obliczeniowej firmom i instytucjom. Przedstawiciele spółki z Doliny Krzemowej podkreślają, że celem inwestycji jest pomoc polskim przedsiębiorstwom w cyfrowej transformacji i przyśpieszenie wdrażania technologii chmurowych w gospodarce. Partnerem Google w tej inicjatywie jest Operator Chmury Krajowej – współpraca organizacji ma przełamywać bariery wdrożenia cloud computingu zgłaszanych przez przedsiębiorców, tj. dużej odległości od centrów danych czy braku zgodności z przepisami. Z kolei kooperacja w zakresie studiów z GFT Poland wynika z doświadczenia przedsiębiorstwa w zakresie dostarczania rozwiązań chmurowych dla biznesu. Nad Wisłą GFT ma 4 oddziały – w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Krakowie, łącznie zatrudnia ponad 800 osób.

Podobne kierunki

Podobne studia oferuje np. warszawska SGH, która skupia się na doskonaleniu umiejętności dotyczących procesów i technologii występujących na rynkach FinTech. Z kolei Akademia WSB koncentruje się na kształceniu w obszarze rozwiązań największych dostawców – Amazon Web Service, Microsoft, Google. Wyróżnikiem programu jest uwzględnienie aspektów prawnych, m.in. tematyki RODO, projektowania systemów informatycznych w środowisku chmurowym. Studenci mogą przystąpić do egzaminu AWS Certified Foundational. Słuchacze kursu „Lider w przemyśle 4.0” na Politechnice Śląskiej poznają zagadnienia nowoczesnego wytwarzania w kontekście ekonomii i technologii. Studia podyplomowe przygotują ich do roli członków zespołów pracujących nad unowocześnianiem zakładów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na