Przejdź do treści

Konsultacje strategii rozwoju Platformy Przemysłu Przyszłości


  • Celem „Strategii rozwoju Platformy Przemysłu Przyszłości na lata 2022-2025” jest zwiększenie skuteczności wsparcia przedsiębiorców w zakresie transformacji w kierunku przemysłu przyszłości.
  • Projekt dokumentu wskazuje kluczowe kierunki rozwoju PPP i zadania operacyjne, a także obejmuje diagnozę stanu wyjściowego wraz z analizą SWOT.
  • Opinie i uwagi można przesyłać od 12 do 19 stycznia – poniżej podajemy adres e-mail.

Autorzy projektu „Strategii rozwoju Platformy Przemysłu Przyszłości na lata 2022-2025” skupili się na określeniu strategicznych kierunków rozwoju organizacji, zadań operacyjnych oraz zarysowaniu aktywności planowanych na najbliższe lata. Przedstawione działania mają na celu większą efektywność realizacji misji PPP, polegającej na ułatwieniu wszystkim podmiotom z branży przemysłowej wzmacniania konkurencyjności poprzez transformację działalności w kierunku przemysłu 4.0. Dokument, z uwagi na częste zmiany w dziedzinie nowoczesnej wytwórczości, pozwala elastycznie dobierać konkretne aktywności, które będą doprecyzowane w rocznych planach pracy.

Kierunki strategiczne

Jak czytamy w opracowaniu, podczas przygotowania strategii określono role, jakie ma pełnić Platforma Przemysłu Przyszłości, związane m.in. z transferem wiedzy, działalnością analityczno-badawczą, wspieraniem administracji publicznej w przygotowaniu programów dotyczących przemysłu czy koordynację grup eksperckich. Z kolei zasadnicze pola aktywności PPP zarysowują 4 kierunki strategiczne:

  • budowę krajowej sieci współpracy w ramach zrównoważonego i zdecentralizowanego ekosystemu,
  • wypracowanie pozycji krajowego lidera i czołowej organizacji eksperckiej w zakresie przemysłu przyszłości,
  • zwiększenie poziomu cyfryzacji firm i gospodarki,
  • stworzenie rzetelnej, skutecznej i wydajnej organizacji.

Każdy z kierunków jest szczegółowo omówiony w „Strategii rozwoju Platformy Przemysłu Przyszłości na lata 2022-2025”, którą można pobrać poniżej. Przedsiębiorców i przedstawicieli innych podmiotów działających w ekosystemie przemysłu przyszłości zachęcamy do podzielenia się uwagami i opiniami do projektu. Komentarze oraz spostrzeżenia prosimy wysyłać od 12 do 19 stycznia na adres e-mail: maksymilian.trus@fppp.gov.pl.

Stan wyjściowy

Częścią dokumentu jest ocena stanu wyjściowego, obejmująca diagnozę struktury organizacyjnej, analizę SWOT, jak również publikacje i programy wzięte pod uwagę podczas prac nad strategią rozwoju PPP – m.in. krajowe dokumenty strategiczne, Europejski Zielony Ład, Horyzont Europa czy publikacja „The Next Production Revolution, Implications for Governments and Business”, której autorzy analizują szanse i wyzwania stojące przed rządami i przedsiębiorcami w kontekście rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej, takich jak: internet rzeczy, druk 3D, nanotechnologia. Projekt Platformy Przemysłu Przyszłości obejmuje również wyniki metaanalizy trendów mających wpływ na procesy transformacji cyfrowej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na