Przejdź do treści

Wykorzystanie nowych technologii i wdrażanie innowacji w polskich firmach


  • 8,5% przedsiębiorstw w Polsce analizuje duże zbiory danych, a 16,6% korzysta z internetu rzeczy.
  • Niemal co 5 firma przemysłowa w latach 2017-2019 wdrażała innowacyjne produkty lub procesy.
  • Dane pochodzą z opracowania pt. „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

7,1% przedsiębiorstw w Polsce w 2020 roku wykorzystywało roboty. W przypadku 5,9% firm były to urządzenia przemysłowe, pozostałe używały maszyn usługowych. Autorzy raportu zaznaczają, że roboty działają najczęściej w dużych firmach, najrzadziej – w małych. Analizę big data prowadziło 8,5% podmiotów. Więcej organizacji – 16,6% stosowało internet rzeczy, zazwyczaj do monitorowania stanu technicznego pojazdów, urządzeń i maszyn. W ubiegłym roku niemal co 4 przedsiębiorca korzystał z płatnych usług dostępnych w chmurze obliczeniowej, m.in. z poczty elektronicznej, oprogramowania biurowego czy systemów przechowywania plików. 25,2% przedsiębiorstw w tym czasie zatrudniało specjalistów ICT, a ponad 80% zlecało zadania dotyczące teleinformatyki na zewnątrz.

Innowacje w firmach przemysłowych

Według danych zbieranych w latach 2017-2019, w Polsce co 6 firma zatrudniająca więcej niż 9 osób wdrażała nowoczesne rozwiązania. Udział firm innowacyjnych w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych wyniósł odpowiednio 18,9% i 11,9% – podkreślają twórcy opracowania. Jak dodają, wśród wytwórców udoskonalenia wprowadzają najczęściej: producenci koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, organizacje zajmujące się wydobyciem węgla kamiennego i brunatnego, producenci farmaceutyków, a także komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Nowe lub ulepszone towary wdrożyło 13,6% firm, z kolei nad poprawą procesów biznesowych pracowało 15,3%. Zazwyczaj przedsiębiorcy skupiali się na polepszeniu metod wytwarzania, logistyki oraz przetwarzania informacji.

Raport o stanie MŚP

Publikację pt. „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” opracowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z zebranymi danymi, w Polsce działa 2,2 miliona firm, wśród których 99,8% stanowią MŚP. Największy odsetek organizacji – 52,5% prowadzi działalność usługową. W branży przemysłowej działa 10,1%. Sektor małych i średnich firm ma niemal 50% udziału w tworzeniu PKB, pracuje w nim 6,75 miliona osób.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na