Ważna nowelizacja prawa własności przemysłowej z podpisem prezydenta

  • Łatwiej dostępna pomoc prawna i szybsze rozstrzyganie sporów patentowych.
  • Przedsiębiorcy, którzy chcą działać tylko w Polsce, będą mogli składać wnioski w polskim Urzędzie Patentowym.
  • Przepisy wejdą w życie 3 miesiące po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy Prawo własności przemysłowej. Przedsiębiorcy będą mogli teraz skorzystać z pomocy adwokatów i radców nie tylko w sprawach związanych ze znakami towarowymi, ale również wzorami przemysłowymi i oznaczeniami geograficznymi. Zmiany dostosowują krajowe przepisy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. W tym przypadku szczególne znaczenie ma doprecyzowanie pojęcia wynalazku. Dzięki niemu, przedsiębiorcy, którzy chcą działać tylko w Polsce, nie będą musieli ubiegać się o patent w europejskich instytucjach.

(fot. Getty Images)

Kolejną zmianą jest krótszy czas postępowania przed Urzędem Patentowym. Małe i średnie firmy w 3 pierwszych latach działalności będą mogły ubiegać się o zwolnienie z opłat okresowych za wzory przemysłowe i znaki towarowe. Ci, którzy chcą się upewnić, że ich wynalazki są innowacyjne w skali całego świata, powinni złożyć wniosek typu międzynarodowego.

Minister przedsiębiorczości i technologii zaznacza, że “celem nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej tak, aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne”. Jak dodaje Jadwiga Emilewicz, przepisy pozwolą na zwiększenie liczby ekspertów oceniających zgłoszenia dotyczące patentów.

(Jadwiga Emilewicz: nowelizacja ma szczególne znaczenie dla młodych firm z branży IT – fot. PARP)

Korekty w prawie własności przemysłowej uwzględniły część propozycji zgłaszanych wcześniej w tzw. Białej Księdze Innowacji. To dokument, który wskazuje najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi polska gospodarka. Znajdują się w nim propozycje przygotowane przez przedsiębiorców, naukowców, inwestorów i urzędników.

5G 6g Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR