Przejdź do treści

Ważna nowelizacja prawa własności przemysłowej z podpisem prezydenta


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy Prawo własności przemysłowej. Przedsiębiorcy będą mogli teraz skorzystać z pomocy adwokatów i radców nie tylko w sprawach związanych ze znakami towarowymi, ale również wzorami przemysłowymi i oznaczeniami geograficznymi. Zmiany dostosowują krajowe przepisy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. W tym przypadku szczególne znaczenie ma doprecyzowanie pojęcia wynalazku. Dzięki niemu, przedsiębiorcy, którzy chcą działać tylko w Polsce, nie będą musieli ubiegać się o patent w europejskich instytucjach.

znak copyright
(fot. Getty Images)

Kolejną zmianą jest krótszy czas postępowania przed Urzędem Patentowym. Małe i średnie firmy w 3 pierwszych latach działalności będą mogły ubiegać się o zwolnienie z opłat okresowych za wzory przemysłowe i znaki towarowe. Ci, którzy chcą się upewnić, że ich wynalazki są innowacyjne w skali całego świata, powinni złożyć wniosek typu międzynarodowego.

Minister przedsiębiorczości i technologii zaznacza, że “celem nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej tak, aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne”. Jak dodaje Jadwiga Emilewicz, przepisy pozwolą na zwiększenie liczby ekspertów oceniających zgłoszenia dotyczące patentów.

Jadwiga Emilewicz
(Jadwiga Emilewicz: nowelizacja ma szczególne znaczenie dla młodych firm z branży IT – fot. PARP)

Korekty w prawie własności przemysłowej uwzględniły część propozycji zgłaszanych wcześniej w tzw. Białej Księdze Innowacji. To dokument, który wskazuje najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi polska gospodarka. Znajdują się w nim propozycje przygotowane przez przedsiębiorców, naukowców, inwestorów i urzędników.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: