W Tychach przedsiębiorcy mogą testować roboty

  • KUKA otworzyła nową siedzibę w Tychach na Śląsku.
  • Na miejscu jest Zrobotyzowane Centrum Aplikacyjne, gdzie firmy mogą sprawdzać działanie maszyn przemysłowych.
  • Przewidziano również przestrzeń szkoleniową w ramach inicjatywy KUKA College.
kuka tychy

Niemiecko-chiński producent robotów przemysłowych ma nową siedzibę w Tychach. Wewnątrz przygotowano Zrobotyzowane Centrum Aplikacyjne – miejsce, w którym klienci mogą testować maszyny spawające, układające towary na paletach czy transportujące produkty. Poza nimi sprawdzą także coboty i platformy jezdne. Dyrektor KUKA Polska, Tomasz Nowak, podkreśla, że cel nowego centrum to popularyzowanie robotyzacji i dodaje, że przestrzeń jest przeznaczona zarówno dla fachowców, jak i firm rozpoczynających swoją przygodę z branżą.

(fot. KUKA)

Szkolenia z robotyki

W tyskim ośrodku będą organizowane kursy w ramach KUKA College – inicjatywy obejmującej seminaria z zakresu programowania i serwisowania robotów przemysłowych w siedzibach firmy na całym świecie. Szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie dotyczą m.in. pisania aplikacji zmieniających zaprogramowane ruchy czy wykrywających kolizje. Dodatkowo przygotowano kursy z obsługi robotów, które obejmują komunikację człowiek-maszyna (HMI, ang. Human-Machine Interface), uruchamianie programów oraz używanie chwytaków. W ramach KUKA College, prowadzone są także internetowe szkolenia np. z typów przekładni w maszynach oraz podstaw robotyki.

Niezbędne kompetencje

Zdobywanie kompetencji, rozumianych jako suma umiejętności, wiedzy i nastawienia, jest potrzebne do robotyzowania produkcji. Przedsiębiorstwa wdrażają maszyny tym chętniej, im więcej miały do czynienia z robotami przemysłowymi, co podkreślał prezes PPP, Andrzej Soldaty w czasie spotkania forum ds. robotyzacji. Stąd takie inicjatywy, jak Zrobotyzowane Centrum Kompetencyjne, czy gdańskie Centrum Programowania Robotów Przemysłowych oraz Europejski Tydzień Robotyki przyczyniają się do usuwania barier związanych z automatyzowaniem pracy.

Roboty przemysłowe na świecie

Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki, w 2019 roku przemysłowcy kupili 373 tysiące maszyn, tym samym liczba robotów pracujących w fabrykach sięgnęła 2,7 miliona. Polska zajęła 15 miejsce na świecie i 5 w Europie dzięki instalacji 2,6 tysiąca urządzeń. To zwiększyło liczbę robotów przypadających na 10 tysięcy pracowników z 42 do ok. 51 sztuk, ale oznacza, że wciąż plasujemy się poniżej średniej europejskiej wynoszącej 114.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór