Przejdź do treści

W ciągu 10 lat w Europie może powstać ok. 5 milionów miejsc pracy


  • Głównym motorem zmian będzie cyfrowa i ekologiczna transformacja firm.
  • Menadżerowie uważają, że organizacje powinny inwestować m.in. w sztuczną inteligencję i chmurę hybrydową.
  • W raporcie „Europe’s new dawn – Reinventing industry for future competitiveness” Accenture i BusinessEurope zapytały przedsiębiorców także o plany odnośnie szkoleń.

Przyśpieszenie inwestycji w „twin transformation”, czyli jednoczesnych przekształceń w zakresie cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju, ma szansę przyczynić się do stworzenia 4,4 – 5,7 miliona miejsc pracy w Europie do 2030 roku. Jednak autorzy publikacji zwracają uwagę, że do urzeczywistnienia takiego scenariusza potrzeba m.in. otwarcia gospodarek po udanych programach szczepień, wsparcia prowadzenia biznesu, inwestycji w technologie i ekoinnowacje, wypracowania nowych i odpornych na kryzysy modeli biznesowych, a także współpracy sektora publicznego i prywatnego przy przedsięwzięciach z zakresu masowego przekwalifikowywania oraz podnoszenia poziomu kompetencji pracowników. Największe możliwości tworzenia nowych miejsc pracy ma branża urządzeń przemysłowych, producenci oprogramowania i dostawcy mediów.

W jakie technologie warto inwestować?

Według kadry kierowniczej wyższego szczebla, inwestycje w technologie powinny objąć przede wszystkim sztuczną inteligencję, komunikację 5G i 6G, hybrydowy cloud computing, czyli połączenie lokalnej infrastruktury obliczeniowej z chmurą publiczną, jak również w nowoczesne baterie oraz analitykę danych. Inteligentne fabryki, cyfrowe usługi związane ze zdrowiem, nowoczesną mobilność i niskoemisyjny przemysł ankietowani uznali za dziedziny najważniejsze w kontekście rozwoju gospodarczego. Szacuje się, że wydatki na rozwój 3 pierwszych sektorów od 2020 do 2025 roku wyniosą w sumie 536 miliardów euro.

Zewnętrzne i wewnętrzne bariery

Problemy z cyberbezpieczeństwem, powolne podejmowanie decyzji oraz brak umiejętności cyfrowych pracowników to trzy najczęstsze wewnętrzne przeszkody prowadzenia digitalizacji. Jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, kierownicy wymieniają brak standardów dotyczących wykorzystania technologii w danej branży, bariery prawne i problemy ze znalezieniem specjalistów. Z kolei wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku hamuje z jednej strony brak jasnych wytycznych oraz rozwiązań w przystępnych cenach, a z drugiej konkurencyjne priorytety, trudność z zaangażowaniem pracowników i brak spójnej wizji wśród kadry zarządczej.

Podnoszenie kompetencji

Zgodnie z raportem 86% przedsiębiorstw planuje podnieść lub zmienić kompetencje ok. jednej czwartej swoich pracowników w ciągu najbliższych 3 lat. W związku z tym w przyszłym rok chcą zwiększyć nakłady na szkolenia o 7,6%. Umiejętności, które powinni mieć zatrudnieni, różnią się w zależności od sektora. Np. branże: turystyczna, programistyczna, urządzeń przemysłowych i farmaceutyczna stawiają na sztuczną inteligencję. Natomiast przedsiębiorstwa zajmujące się usługami finansowymi planują rozwijać zdolności chmurowe.

O raporcie

Publikację pt. „Europe’s new dawn – Reinventing industry for future competitiveness” opracowała firma doradcza Accenture we współpracy z BusinessEurope – Konfederacją Europejskiego Biznesu, czyli stowarzyszeniem przedsiębiorców i pracodawców założonym w 1958 roku. Raport został przygotowany na podstawie wyników badań prowadzonych w marcu i kwietniu wśród 700 menadżerów wyższego szczebla reprezentujących 11 branż działających w Europie.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na