Przejdź do treści

Ulga na robotyzację i Miesięczny Indeks Koniunktury


  • Wyniki odczytu prowadzonego przez PIE i BGK w październiku były pozytywne.
  • Ulga podatkowa pozwoli przezwyciężyć część barier związanych z rozwojem robotyzacji w Polsce.
  • Podsumowujemy rozmowę pt. „Czy polski ład będzie impulsem rozwojowym polskiej gospodarki?”.

Bieżącą sytuację polskich przedsiębiorców, w oparciu o Miesięczny Indeks Koniunktury obliczany przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego, omówiła Katarzyna Dębkowska z PIE:

Z ostatnich odczytów, które prowadziliśmy na początku października, wynika, że MIK od czerwca utrzymuje się powyżej poziomu neutralnego,co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych wśród przedsiębiorstw. Sytuacja jest zróżnicowana, jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstw czy branże, w których działają. Z nowego odczytu wynika, że najlepiej miały się takie działy, jak handel i transport – odnotowały największe wzrosty miesiąc do miesiąca. Natomiast znacznie gorsza sytuacja jest w sektorze usług – zaznaczyła Dębkowska i dodała, że lepsze odczyty dotyczące usług przypadły na lato, co wiąże się m.in. z sezonowością części branż. Badania wskazują także na zwiększanie się odsetka przedsiębiorstw planujących zatrudnianie nowych osób.

Robotyzacja w kontekście Polskiego Ładu

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Federacji Robotyki, w Polsce dwa lata temu na 10 tysięcy zatrudnionych w przemyśle, przypadało 46 robotów, z kolei średnie europejska wyniosła 114 maszyn. Dawid Solak, p.o. prezesa Platformy Przemysłu Przyszłości ocenił, że niski poziom robotyzacji w polskich firmach wynika z braku pieniędzy, świadomości korzyści (np. wzrostu produktywności) i ekspertów zajmujących się przeprowadzeniem transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach. Pierwsza kwestia została uwzględniona w Polskim Ładzie:

– W ramach programu dostępna jest ulga na robotyzację, która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z zakupem robota przemysłowego, jego zainstalowaniem, a także integracją czy szkoleniem. To będzie jeden z głównych instrumentów wspierających transformację cyfrową, robotyzację i automatyzację krajowego przemysłu.

Solak przypomniał również o takich przedsięwzięciach, jak inicjatywa „Przemysł 4.0” organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości czy „Bony na cyfryzację”.

O wydarzeniu

Podczas debaty pt. „Czy polski ład będzie impulsem rozwojowym polskiej gospodarki?” organizowanej przez Telewizję Republikę, zaproszeni goście poruszali kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego kraju, ochrony zdrowia, a także wynikających z Polskiego Ładu zmian w polityce fiskalnej, m.in. wyższej kwoty wolnej oraz wysokości drugiego progu podatkowego. Program, będący planem rozwoju gospodarczego kraju na najbliższą dekadę, dotyczy 10 obszarów, w tym ochrony klimatu, wsparcia przedsiębiorców, większy katalog usług publicznych. Średni roczny koszt projektów realizowanych w ramach programu, z uwzględnieniem wzrostu prywatnych inwestycji, jest szacowany na 72,4 miliardy złotych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na