Twój pracownik na 90% nie ma w telefonie antywirusa

  • 4/5 pracowników używa służbowych sprzętów do celów prywatnych.
  • Prawie co drugi przyznaje, że jego przedsiębiorstwo zetknęło się z cyberatakami.
  • Równocześnie 9 na 10 zatrudnionych nie ma w smartfonie zainstalowanego programu antywirusowego.
  • Takie dane przynosi badanie „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2020” przeprowadzone przez firmę Vecto.

Prawie 80% badanych przyznaje, że korzysta ze służbowego sprzętu do celów prywatnych. Tyle samo wskazało komputer lub telefon jako urządzenie, w którym przechowuje najcenniejsze dla siebie informacje. W porównaniu z ubiegłorocznymi ankietami dane firmowe w telefonach są coraz częściej zabezpieczane automatycznymi kopiami zapasowymi i hasłami. Kopie tworzą użytkownicy niemal 20% urządzeń, obecność haseł zadeklarowało 64% respondentów. Urządzenia mobilne pracowników zazwyczaj nie mają programów antywirusowych – tak przyznaje 90% badanych. Odpowiedzi, jeśli chodzi o kopie zapasowe i hasła dostępu, w przypadku komputerów wyglądały podobnie – jednak już zabezpieczanie za pomocą antywirusów wskazało 27% osób. Vecto zapytało też o zatrudnianie specjalistów od bezpieczeństwa danych – takie stanowiska istnieją w co trzeciej polskiej firmie, 21% organizacji korzysta z zewnętrznych usług.

(graf. Adobe Stock)

Prawie połowa firm doświadczyła cyberataków

45% uczestników badania stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa zetknęły się z cyberprzestępczością. W ubiegłym roku takiej odpowiedzi udzieliło mniej, bo 38% respondentów. O ok. 20 punktów procentowych zmniejszyła się liczba tych, którzy monitorują zagrożenia związane z cyberatakami – podobne działania potwierdziła teraz jedna czwarta ankietowanych.

Lepiej zabezpieczone systemy informatyczne

Autorzy badania zapytali również o prawidłowe zabezpieczenia sieci w przedsiębiorstwach. Odpowiedzi wskazują na poprawę w tym zakresie o 14 punktów – aktualnie 44% uważa, że systemy są właściwie chronione. Do 13% (z 41) zmniejszyła się liczba twierdzących, że sieci nie są dostatecznie chronione. Respondenci wskazali obszary, w których utrata danych okazałaby się dotkliwa. Najtrudniej byłoby im pogodzić się ze zniknięciem baz klientów i kontrahentów, w najmniejszym stopniu przedstawicieli firm niepokoi ewentualna strata serwisu www…

(graf. Adobe Stock)

Metodologia badań

To trzeci raport dotyczący cyberbezpieczeństwa w polskich firmach przygotowany przez Vecto (warszawską spółkę specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie i rozwiązaniach informatycznych). W ankiecie prowadzonej od kwietnia do grudnia 2019 roku wzięło udział 201 przedsiębiorstw. Największa grupa (23%) to firmy działające w branży IT, 17% stanowili przedstawiciele bankowości i finansów. Co 10 respondentem był reprezentant instytucji rządowej lub samorządowej. Jeśli chodzi o rozmiar firm, odpowiedzi najczęściej udzielali zatrudniający od 11 do 50 osób (44%), duże przedsiębiorstwa stanowiły w puli ankietowanych 24%.

(graf. Adobe Stock)

Szerzej o bezpieczeństwie informatycznym można u nas przeczytać w use case Jakuba Jagielaka z Atende, któremu przysłuchiwaliśmy się podczas warszawskiego Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech.

5G ABB agile AI Amazon AR ASTOR automatyzacja big data blockchain cloud computing cyberbezpieczeństwo digital twin DIH dojrzałość cyfrowa drony druk 3D edge computing egzoszkielety energetyka fabryka przyszłości fotowoltaika Gartner GOZ HP human augmentation IBM ICT IIoT konkursy logistyka Microsoft ML motoryzacja MŚP PPP pracownicy 4.0 prawo Przemysł 4.0 R&D raporty roboty Siemens startupy VR