Przejdź do treści

Twój pracownik na 90% nie ma w telefonie antywirusa


  • 4/5 pracowników używa służbowych sprzętów do celów prywatnych.
  • Prawie co drugi przyznaje, że jego przedsiębiorstwo zetknęło się z cyberatakami.
  • Równocześnie 9 na 10 zatrudnionych nie ma w smartfonie zainstalowanego programu antywirusowego.
  • Takie dane przynosi badanie „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2020” przeprowadzone przez firmę Vecto.

Prawie 80% badanych przyznaje, że korzysta ze służbowego sprzętu do celów prywatnych. Tyle samo wskazało komputer lub telefon jako urządzenie, w którym przechowuje najcenniejsze dla siebie informacje. W porównaniu z ubiegłorocznymi ankietami dane firmowe w telefonach są coraz częściej zabezpieczane automatycznymi kopiami zapasowymi i hasłami. Kopie tworzą użytkownicy niemal 20% urządzeń, obecność haseł zadeklarowało 64% respondentów. Urządzenia mobilne pracowników zazwyczaj nie mają programów antywirusowych – tak przyznaje 90% badanych. Odpowiedzi, jeśli chodzi o kopie zapasowe i hasła dostępu, w przypadku komputerów wyglądały podobnie – jednak już zabezpieczanie za pomocą antywirusów wskazało 27% osób. Vecto zapytało też o zatrudnianie specjalistów od bezpieczeństwa danych – takie stanowiska istnieją w co trzeciej polskiej firmie, 21% organizacji korzysta z zewnętrznych usług.

Prawie połowa firm doświadczyła cyberataków

45% uczestników badania stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa zetknęły się z cyberprzestępczością. W ubiegłym roku takiej odpowiedzi udzieliło mniej, bo 38% respondentów. O ok. 20 punktów procentowych zmniejszyła się liczba tych, którzy monitorują zagrożenia związane z cyberatakami – podobne działania potwierdziła teraz jedna czwarta ankietowanych.

Lepiej zabezpieczone systemy informatyczne

Autorzy badania zapytali również o prawidłowe zabezpieczenia sieci w przedsiębiorstwach. Odpowiedzi wskazują na poprawę w tym zakresie o 14 punktów – aktualnie 44% uważa, że systemy są właściwie chronione. Do 13% (z 41) zmniejszyła się liczba twierdzących, że sieci nie są dostatecznie chronione. Respondenci wskazali obszary, w których utrata danych okazałaby się dotkliwa. Najtrudniej byłoby im pogodzić się ze zniknięciem baz klientów i kontrahentów, w najmniejszym stopniu przedstawicieli firm niepokoi ewentualna strata serwisu www…

Metodologia badań

To trzeci raport dotyczący cyberbezpieczeństwa w polskich firmach przygotowany przez Vecto (warszawską spółkę specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie i rozwiązaniach informatycznych). W ankiecie prowadzonej od kwietnia do grudnia 2019 roku wzięło udział 201 przedsiębiorstw. Największa grupa (23%) to firmy działające w branży IT, 17% stanowili przedstawiciele bankowości i finansów. Co 10 respondentem był reprezentant instytucji rządowej lub samorządowej. Jeśli chodzi o rozmiar firm, odpowiedzi najczęściej udzielali zatrudniający od 11 do 50 osób (44%), duże przedsiębiorstwa stanowiły w puli ankietowanych 24%.

Szerzej o bezpieczeństwie informatycznym można u nas przeczytać w use case Jakuba Jagielaka z Atende, któremu przysłuchiwaliśmy się podczas warszawskiego Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na