Przejdź do treści

Trwa nabór do III edycji Konkursu Fabryka Przyszłości 


Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) poinformowała 16 maja 2023 r. o trwającym naborze do III edycji Konkursu Fabryka Przyszłości. Konkurs jest ukierunkowany na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej  i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.  

“Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez FPPP jest Konkurs Fabryka Przyszłości. Jego głównym celem jest wdrażanie transformacji cyfrowej, inspirowanie polskich fabryk i zakładów produkcyjnych do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań. Zależy nam, aby fabryki stawały się jak najbardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowym i globalnym.”wspomniała Zuzanna Waniek, członek zarządu FPPP. 

W konferencji wzięli udział: Zuzanna Waniek – członek zarządu FPPP, dr Anna Pająk – pełnomocnik zarządu FPPP ds. Konkursu Fabryka Przyszłości, Robert Bronisz – prezes zarządu ABM Greiffenberger Polska – laureat I edycji, członek Rady Programowej Konkursu oraz Wiesław Gorzelak – prezes zarządu Dell Technologies i laureat II edycji Konkursu. 

Inicjatywa promuje wdrażanie rozwiązań Przemysłu Przyszłości przez wyróżnianie fabryk, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacji przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje mają szansę dzielić się swoim doświadczeniem w obszarze transformacji cyfrowej oraz realizacją projektów w ramach budowanego ekosystemu Fabryk Przyszłości. 

“Traktuje całą inicjatywę bardziej jako projekt niż konkurs, który pokazuje tak naprawdę, w jakim momencie rozwoju jest nasza firma. Warto wziąć udział, aby się uczyć i wskazywać najlepsze praktyki na rynku.” wspomniał Robert Bronisz, prezes zarządu ABM Greiffenberger Polska. 

Firmy zgłaszające swój udział w konkursie mogą otrzymać Tytuł Fabryki Przyszłości lub wyróżnienie  w następujących kategoriach: Zaawansowane technologie produkcyjne, Fabryka cyfrowa, Fabryka ekologiczna, Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta, Organizacja skupiona na człowieku, Inteligentna produkcja, Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

Etapy konkursu

1. Przesyłanie wniosków aplikacyjnych; 

2. ocena formalna wniosków;

3. wyłonienie skróconej listy kandydatów do kolejnego etapu;

4. wizyty ewaluacyjne w Fabrykach;

5. opracowanie rekomendacji dla Rady Programowej Konkursu;

6. ocena Rady Programowej i wyłonienie laureatów. 

“Tytuł fabryki przyszłości to olbrzymi przywilej, ale też niesamowita odpowiedzialność. Te siedem kategorii konkursowych jest niczym badanie zdrowotne, które potwierdza co zrobiliśmy dotychczas  z rozwojem firmy. Zarówno proces cyfryzacji, dbania o środowisko, kultury stałego doskonalenia, innowacyjnej fabryki, nowoczesnych procesów ma wiele wspólnego ze sobą, to jest masa wspólnych mianowników.” powiedział Wiesław Gorzelak, prezes zarządu Dell Technologies Poland. 

Kontynuując dotychczasową tradycję do Rady Programowej Konkursu został powołany Wiesław Gorzelak prezes zarządu fabryki Dell Technologies Poland, która została laureatem II edycji Konkursu Fabryki Przyszłości.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia można przesyłać w siedmiu Kategoriach Konkursowych odpowiadających siedmiu obszarom – filarom transformacji w kierunku Fabryk Przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA). Wnioski Aplikacyjne składane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Termin składania wniosków aplikacyjnych mija 30 czerwca 2023 roku.

Regulamin, wzór wniosku aplikacyjnego oraz szczegółowy opis kategorii konkursowych jest dostępny na stronie www.fabryka.przemyslprzyszlosci.gov.pl.

Kontakt 

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres fabrykaprzyszlosci@fppp.gov.pl lub pod nr tel. 48 333 43 43.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na